Вітаємо ШЕВЧЕНКА С.С.

ШЕВЧЕНКУ СЕРГІЮ СТАНІСЛАВОВИЧУ Присуджено науковий ступінь доктора технічних наук зі спеціальності 01.05.02. – Математичне моделювання та обчислювальні методи; Присвоєно вчене …