Спеціалізована вчена рада Д 26.185.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:
01.05.02 – “Математичне моделювання та обчислювальні методи” (технічні науки)
05.13.05 – “Комп’ютерні системи та компоненти” (технічні науки)
05.13.21  – “Системи захисту інформації”

Голова спецради Д 26.185.01 – чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Мохор Володимир Володимирович
Заступник голови спецради – д.т.н., проф. Самойлов Віктор Дмитрович
Заступник голови спецради – чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Саух Сергій Євгенович
Вчений секретар спецради – к.т.н., доцент Душеба Валентина Віталіївна

Термін повноважень ради – 3 роки.

Наказ Міністерства освіти і науки України № 894 від 10.10.2022 р.

Нормативні документи

Інформація про захисти дисертацій