Департаменти

Департамент інформаційних технологій моніторингу та контролю об’єктів ядерно-паливного циклу
Напрями наукових досліджень і розробок:

1) Інформаційні системи ядерної, радіаційної та екологічної
безпеки
2) Моделювання і оцінювання ризиків виникнення
надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру
3) Геофізичний моніторинг і неруйнівний контроль стану
безпеки гідроенергетичних та гідротехнічних споруд.
об’єктів
4) Використання геоінформаційних систем для управління
безпекою функціонування об’єктів енергетики

Моделювання ефективного енергоспоживання та енергосбереження
Директор департаменту: Плескач Борис Миколайович,
Моб. (067)-901-03-34; E-mail: energy@ipme.kiev.ua
Напрями наукових досліджень і розробок:
1) Моделювання енергоспоживання на об’єктах промисловості, аграрного комплексу та ЖКГ.
2) Дослідження і розробка методів і засобів оцінки ефективності енергоспоживання.
3) Розробка методів та засобів підвищення енергоефективності підприємств.

Департамент енергоефективних технологій
Директор департаменту: Огір Олена Олександрівна,
Вища освіта НАУ. Молодший науковий співробітник ІПМЕ. Маркетинг директор ТОВ «Центр енергоефективного будівництва»
Багаторічний досвід реалізації проектів за технологією сучасного збірного будівництва (Словенія). Приймала участь у понад 15 проектах будівництва енергоефективних об’єктів в Україні.
тел. 050-4433344; E-mail: deet@ipme.kiev.ua
Напрями наукових досліджень і розробок:
1) Проектування та будівництво нових енергоефективних та
пасивних об’єктів
2) Комплексна реконструкція об’єктів, з метою оптимізації
енерговитрат
3) Альтернативні джерела енергії

Науково-виробниче відділення використання і безпеки великих даних в хмарній інфраструктурі.
Директор департаменту: Храмова Ірина Олександрівна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.
Місія: Дослідження можливостей і проблем застосування інноваційних технологій великих даних та інтелектуального аналізу даних у поєднанні з технологіями хмарної інфраструктури для реалізації в різних технічних, екологічних і соціальних сферах безпечного середовища існування людини.
Напрями наукових досліджень та розробок:
1) Аналіз великих даних для прогнозування та діагностики
позаштатних (критичних) ситуацій.
2) Великі дані для підтримки прийняття рішень у віртуальних
експертних спільнотах.
3) Безпека міграції та використання великих даних в хмарній
інфраструктурі.

Департамент технологій великих даних та безпеки інформації в страховій медицині
Директор департаменту: Дмитро Шарадкін, кандидат технічних наук, доцент.
Напрями наукових досліджень та розробок:
1) Інформаційні технології обміну в хмарних інфраструктур
2) IT-методи захисту персональних даних
3) Технології віртуальних консультацій

Департамент Грід-обчислень
Директор департаменту: Давиденко Анатолій Миколайович,
ст.наук.співр., канд.техн.наук
Тел: +38(044)424-91-63
E-mail: grid@ipme.kiev.ua
Напрями наукових досліджень та розробок:
1) Підтримка досліджень в області математичного і комп’ютерного моделювання складних технологічних процесів, в тому числі в енергетиці
2) Створення Грід-сервісів
3) Навчання користувачів Гріду