Основні напрями наукових досліджень, що пропонуються Інститутом проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є. Пухова НАН України для проведення спільних робіт

Забезпечення кібербезпеки та захист інформації на об’єктах енергетики та критичної інфраструктури держави:
1. Концептуальні засади забезпечення кібербезпеки на об’єктах енергетики та критичної інфраструктури держави.
2. Теорія моделювання й аналізу підсистем захисту інформації в автоматизованих і телекомунікаційних системах енергетики.
3. Система підтримки прийняття рішень при управлінні кібернетичними ризиками в енергетиці.

Теорія та методи моделювання процесів і систем в енергетиці:
1. Розробка методів математичного моделювання рівноважних станів енергоринків з недосконалою конкуренцією.
2. Розробка методів математичного моделювання процесів розвитку генеруючих потужностей електроенергетичних систем в ринкових умовах.
3. Фреймворк мультиагентного моделювання Smart Grid.
4. Розробка багаторежимних математичних моделей та комп’ютерних додатків для розрахунку параметрів стискуваної та нестискуваної рідини для квазістаціонарних гідравлічних та теплових процесів в гідравлічних розподільчих системах.
5. Розроблення комплексної детермінованої математичної моделі системи управління процесом освоєння геотермальних і вуглеводневих ресурсів глибокими свердловинами.

Теорія моделювання та інформаційні технології моніторингу та контролю об’єктів і систем енергетики:
1. Методи та засоби комп’ютерної інтерпретації результатів вимірювань та спостережень в автоматизованих системах енергетики з досягненням максимальної роздільної здатності на основі математичних методів обробки сигналів та зображень.
2. Розробка методів, апаратних і програмних засобів підвищення достовірності та точності виявлення витоків трубопровідних систем.
3. Розробка методів і технічних засобів дистанційного оцінки корозійного зносу підземних трубопроводів.
4. Розробка методів і засобів визначення теплових втрат магістральних трубопроводів теплопостачання.
5. Розробка систем технічної діагностики енергетичного обладнання (турбогенераторів, потужних насосів і ін.).
6. Розробка засобів метрологічного забезпечення систем і елементів технічної діагностики (віброкалібровочние установки, акустичні вимірювання та інше).
7. Теорія конструювання та аналізу телевізійно-комп’ютерних стереоскопічних (3D) систем.
8. Методи і засоби інформаційно-технологічної підтримки персоналізованої адаптивної взаємодії «користувач-система» в автоматизованих системах управління та експертних системах.
9. Розробка та дослідження системи обробки ультразвукових зображень з використанням методу розпізнавання образів.

Застосування інформаційних технологій в підготовці персоналу об’єктів енергетики:
1. Pозробка cпільно з організацією ТОВ НВП “АСОТ” (м. Львів)  систем навчання, контролю знань і тренажерів для персоналу розподільчих мереж, ТЕС та АЕС.
2. Розробка інформаційних технологій та інструментарію підтримки технологій створення тренажерів і засобів контролю знань, орієнтованих на галузевих спеціалістів, для підготовки персоналу енергопідприємств.
3. Створення міжнародного віртуального учбового центру для забезпечення умов інтеграції об’єднаної енергосистеми України в ENTSO-E (європейську мережу системних операторів передачі електроенергії).
4. Створення науково-дослідного центру моделювання аварійних режимів роботи великих енергетичних об’єднань та підготовки персоналу.
5. Дослідження та розробка тренажерно-моделючих комплексів розрахунку режимів роботи великих електроенергетичних систем (ЕЕС) для побудови і забезпечення ефективного функціонування розподілених комп’ютерних тренажерних систем в енергетиці.
6. Дослідження та побудова систем автоматизації конструювання/редагування сценаріїв протиаварійних тренувань в умовах віртуальних науково-учбових центрів електронного професійного навчання, контролю знань і тренажерної підготовки оперативно-диспетчерського персоналу в енергетиці.

Сучасні методи комп’ютерних обчислень та програмування:
1. Засоби і методи реконфігурованих обчислень на базі програмованої логіки у високопродуктивних обчислювальних середовищах.
2. Створення комплексу паралельних програм моделювання мережевих об’єктів, адаптованих для роботи в обчислювальному грід.
3. Розробка прямих та ітераційних методів розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь великої розмірності.
4. Розробка методів розв’язування змішаних задач комплементарності великої розмірності.
5. Розробка спеціалізованих цифрових пристроїв зі зниженим енергоспоживанням.

Дослідження у сфері моделювання, прогнозування та засобів зменшення техногенного забруднення довкілля об’єктами енергетики:
1. Аналіз стану екологічної безпеки від потенційних джерел забруднювачів (зокрема підприємств енергетики та устаткування для видобування нафти і газу). Дослідження та виявлення відповідних джерел і процесів забруднення. Визначення закономірностей впливу конструктивних, експлуатаційних та інших факторів на екологічний стан досліджуваної території.
2. Теоретичні та експериментальні дослідження надходження шкідливих речовин в атмосферне повітря від виявлених джерел забруднення з врахуванням їх конструктивних, експлуатаційних та інших факторів. Обернена задача ідентифікації джерел викидів в атмосферу за даними вимірювання приземних концентрацій.
3. Обґрунтування та розробка методів прогнозування розповсюдження забруднення повітря від джерел забруднювачів. Дослідження механізму попадання шкідливих речовин з повітря в інші середовища (вода, ґрунт, живі організми) з врахуванням різних кліматичних факторів.
4. Чисельні моделі аварійних викидів небезпечних речовин на промислових об’єктах, трубопроводах, на транспорті та під час можливих терактів. Розробка систем підтримки прийняття оперативних рішень та підготовка електронних планів ліквідації небезпечних ситуацій на основі розрахунків.
5. Розробка інформаційних систем для онлайн-доступу до інструментів ухвалення оперативних рішень та інформування населення під час небезпечних ситуацій.