ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АСПІРАНТУРУ Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в ІПМЕ НАНУ

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеню “магістр”

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеню “магістр”

ПРОГРАМА вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 122 – “Комп’ютерні науки”

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА PHD

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН PHD

2021 р.

Державне замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру у 2021 р.

Наказ №53-А від 19 серпня 2021 р. про зарахування до докторантури

Результати вступних іспитів до аспірантури 2021 p.

Результати вступних іспитів  до аспірантури (рейтинг) 2021 р. 

Наказ №89-А від 25 жовтня 2021 р. про зарахування до аспірантури

2022 р.

Правила прийому до магістратури Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова в 2022р

Правила прийому до аспірантури Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова в 2022р

Додаток до Правил прийому до аспірантури Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова в 2022р

ЛЕКЦІЇ – ІІ семестр 2022 р.

Наказ №82-а від 29 серпня 2022 р. про зарахування до докторантури

Наказ №101-а від 30 вересня 2022 р. про зарахування до аспірантури очної форми навчання за рахунок коштів державного бюджету у 2022 р.

Наказ №102-а від 30 вересня 2022 р. про зарахування до аспірантури очної форми навчання за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту) у 2022 р.

Наказ №110-А від 28 жовтня 2022 р. про зарахування до аспірантури очної форми навчання за рахунок коштів державного бюджету у 2022 р. (додатково)

Інформація щодо підготовки до вступної кампанії 2023 року буде опублікована пізніше, бо у зв’язку із повномасштабною війною в Україні та подоланням її наслідків, неможливо провести всі етапи підготовки до вступної кампанії 2023 року у визначені терміни. 

Навчально-методичні матеріали PHD