ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМ

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеню “магістр”

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеню “магістр”

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в ІПМЕ НАНУ

Правила прийому до аспірантури Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова в 2020р

ПРОГРАМА вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 122 – “Комп’ютерні науки”

Правила прийому до магістратури Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова в 2020р

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АСПІРАНТУРУ Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА PHD

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН PHD

Навчально-методичні матеріали PHD