Атестацію аспірантів 1 – 4 років навчання за очною та заочною (за контрактом) формою призначено на 21 червня 2022 р., 12 год., в режимі онлайн.

Посилання для підключення в ZOOM:  
Ідентифікатор конференції: 896 3401 8238
Код доступу: 455973

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМ

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеню “магістр”

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеню “магістр”

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в ІПМЕ НАНУ

Правила прийому до аспірантури Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова в 2022р

Додаток до Правил прийому до аспірантури Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова в 2022р

ПРОГРАМА вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 122 – “Комп’ютерні науки”

Правила прийому до магістратури Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова в 2022р

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АСПІРАНТУРУ Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА PHD

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН PHD

Державне замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру у 2021 році

Наказ №53-А від 19 серпня 2021 р. про зарахування до докторантури

Результати вступних іспитів до аспірантури 2021 p.

Результати вступних іспитів  до аспірантури (рейтинг) 2021 р. 

Наказ №89-А від 25 жовтня 2021 р. про зарахування до аспірантури

ЛЕКЦІЇ – ІІ семестр 2022 р.

 

Навчально-методичні матеріали PHD