Наукова рада “Моделювання в енергетиці” при Відділенні фізико-технічних проблем енергетики НАН України на базі ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України є науково-консультативним, координаційним, експертним органом з питань розвитку і координації фундаментальних та прикладних досліджень в НАН України з напряму моделювання в енергетиці.

Основними завданнями Наукової ради є висококваліфікована оцінка стану та перспектив розвитку фундаментальних і прикладних досліджень з напряму моделювання в енергетиці, підготовка пропозицій щодо їх підтримки, участь у встановленому порядку у формуванні та затвердженні тематики наукових досліджень, експертизи проектів і завершених досліджень.

Склад Наукової ради “Моделювання в енергетиці” затверджений постановою бюро Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України від 12.06.2018 р. протокол № 10 § 89.

Голова Наукової ради – д.т.н., професор Самойлов Віктор Дмитрович
Заступник голови ради – д.т.н. Чемерис Олександр Анатолійович
Вчений секретар ради – к.т.н. Душеба Валентина Віталіївна