С П И С О К членів Вченої ради Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова Національної Академії наук України, затверджений постановою бюро Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України від 14.02.2017 р. протокол № 3 § 35.

Мохор В.В. Голова Вченої ради, чл.-кор. НАН України, д-р техн.наук, професор, директор Інституту

Куцан Ю.Г. Заступник голови Вченої ради, д-р техн.наук, засл.енерг.України, в.о. заст. директора Інституту з науково-технічної роботи

Корнейко О.В. Учений секретар Вченої ради, канд.техн.наук, проф.
Арістов В.В. канд.техн.наук, ст.наук.співр., пров.наук.співр.
Артемчук В.О. канд.техн наук, ст.наук.співр.
Бальва А.О. канд.техн наук, ст.наук.співр.
Борукаєв З.Х. канд.техн.наук, докторант
Верлань А.Ф. чл.-кор. АПН України, д-р техн.наук, професор, гол.наук.співр.
Винничук С.Д. д-р техн.наук, ст.наук.співр., зав.відділом
Владимирський І.А. канд.техн.наук, ст.наук.співр.
Владимирський О.А. канд.техн.наук, ст.наук.співр., докторант
Гільгурт С.Я. канд.техн.наук, ст.наук.співр.
Гнатюк С.Є. в.о. начальника Держ. НДІ спеціального зв’язку та захисту інформації Держспецзв’язку
Голомолзін І.В. аспірант, представник молодих вчених Інституту
Груць Ю.М. канд.техн.наук, докторант
Гурєєв В.О. канд.техн.наук, директор НВ ТОВ «Інфотех»
Давиденко А.М. канд.техн.наук, ст.наук.співр., в.о. пров.наук. співр.
Джигун О.М. канд.техн.наук , ст.наук.співроб.
Душеба В.В. канд.техн наук, доцент, в.о.зав.від.
Дячук О.А. канд.техн наук, ст.наук.співр.
Євдіна А.К. канд.техн.наук, мол.наук.співр.
Євдокимов В.Ф. чл.-кор. НАН України, д-р техн.наук, проф., почесний дир. Інституту, гол.наук.співр.
Казакова Н.О. канд.фіз.-мат.наук, ст. наук. співр.
Каменева І.П. канд.техн наук, ст.наук.співр.
Кондращенко В.Я. д-р техн.наук, професор, пров.наук. співр.
Кравцов Г.О. канд.техн.наук, докторант
Матвєєв С.В. канд.техн.наук, президент корпорації «IDI Group»
Моцовик Ю.М. інженер І кат., голова профспіл. комітету Інституту
Самойлов В.Д. д-р техн.наук, професор, гол.наук.співр.
Саух С.Є. д-р техн.наук, професор, гол.наук.співр.
Фуртат Ю.О. канд.техн.наук, мол. наук. співр.
Чемерис О.А. д-р техн.наук, ст.наук.співр., заст директора Інституту з наукової роботи
Яцишин А.В. д-р техн.наук, в.о. пров наук.співр.