С П И С О К членів Вченої ради Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України, затверджений постановою бюро Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України від 07.06.2022 р. протокол № 7 § 55:

Мохор В.В. Голова Вченої ради, чл.-кор. НАН України, д-р техн.наук, професор, директор Інституту
Чемерис О.А. Заступник Голови Вченої ради, д-р техн.наук, ст.наук.співр., заст. директора Інституту з наукової роботи
Гончар С.Ф. Заступник Голови Вченої ради, д-р техн.наук, ст.досл., заст. директора Інституту з науково-технічної роботи
Чьочь В.В. Учений секретар Вченої ради, канд.техн наук, учений секретар Інституту
Артемчук В.О. д-р техн. наук, ст.наук.співр., Голова Ради молодих вчених Інституту, заст. директора Інституту з науково-оргпнізаційної роботи
Бакалинський О.О. канд.техн наук, ст.наук.співр.
Богданов О.М. Заслужений працівник освіти України, д-р техн.наук, професор
Борукаєв З.Х. д-р техн.наук, ст. наук. співр., зав.лабораторії
Васильєв О.В. канд.техн.наук, ст. наук. співр.
Винничук С.Д. д-р техн.наук, професор, ст.наук.співр., зав.відділом
Владимирський І.А. канд.техн.наук, ст.наук.співр.
Владимирський О.А. д-р техн.наук, ст.наук.співр.
Гільгурт С.Я. д-р техн.наук, ст.наук.співр.
Голомолзін І.В. мл.наук.співр., представник молодих вчених Інституту
Гурєєв В.О. д-р техн.наук, директор НВ ТОВ «Інфотех»
Давиденко А.М. д-р техн.наук, ст.наук.співр., пров.наук. співр.
Джигун О.М. канд.техн.наук , ст.наук.співроб.
Душеба В.В. канд.техн. наук, доцент, зав.від.
Дюков В.А. канд.техн. наук
Євдокимов В.Ф. Заслужений діяч науки і техніки України, чл.-кор. НАН України, д-р техн.наук, проф., почесний дир. Інституту, гол.наук.співр.
Євдокімов В.А. канд.наук з держ. управління, пров.наук.співр.
Зубок В.Ю. д-р техн.наук, ст.дос., ст. наук. співр.
Каменева І.П. канд.техн. наук, ст.наук.співр., ст. наук. співр.
Ковальчук Л.В. д-р техн.наук, професор, пров.наук.співроб.
Коженевський С.Р. канд.техн. наук, головний інженер наукової установи
Кравцов Г.О. канд.техн.наук, ст. наук. співр.
Куцан Ю.Г д-р техн.наук, ст.досл., Заслужений енергетик України, в.о. заст. директора Інституту з науково-технічної роботи
Моцовик Ю.М. інженер І кат., голова профспілкового комітету Інституту
Попов О.О. чл.-кор. НАН України, д-р техн.наук, ст. наук. співр.
Самойлов В.Д.  д-р техн.наук, професор, гол.наук.співр.
Саух С.Є. чл.-кор. НАН України, д-р техн.наук, професор, гол.наук.співр.
Скарга-Бандурова І.С. д-р техн.наук, професор,  ст.наук.співроб.
Яцишин А.В. д-р техн.наук, в.о. пров наук.співр.