С П И С О К членів Вченої ради Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України, затверджений постановою бюро Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України від 11.06.2019 р. протокол № 10 § 71:

Мохор В.В. Голова Вченої ради, чл.-кор. НАН України, д-р техн.наук, професор, директор Інституту
Чемерис О.А. Заступник Голови Вченої ради, д-р техн.наук, ст.наук.співр., заст. директора Інституту з наукової роботи
Куцан Ю.Г. Заступник голови Вченої ради, д-р техн.наук, засл.енерг.України, в.о. заст. директора Інституту з науково-технічної роботи
Гончар С.Ф. Учений секретар Вченої ради, докт.техн.наук, учений секретар Інституту
Артемчук В.О. канд.техн наук, ст.наук.співр., Голова Ради молодих вчених Інституту
Богданов О.М. Заслужений працівник освіти України, д-р техн.наук, професор
Борукаєв З.Х. д.т.н., ст. наук. співр., в.о. пров. наук. співр.
Васильєв В.В. чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор, зав. відділенням
Васильєв О.В. к.т.н., ст. наук. співр.
Верлань А.Ф.
чл.-кор. НАПН України, д-р техн.наук, професор, гол.наук.співр.
Винничук С.Д. д-р техн.наук, ст.наук.співр., зав.відділом
Владимирський І.А. канд.техн.наук, ст.наук.співр.
Владимирський О.А. д.т.н, ст.наук.співр., докторант
Гільгурт С.Я. канд.техн.наук, ст.наук.співр.
Гнатюк С.Є. к.т.н., в.о. начальника Держ. НДІ спеціального зв’язку та захисту інформації Держспецзв’язку
Голомолзін І.В. аспірант, представник молодих вчених Інституту
Груць Ю.М. д.т.н., ст. наук. співр., в.о. ст. наук. співр.
Гурєєв В.О. канд.техн.наук, директор НВ ТОВ «Інфотех»
Давиденко А.М. канд.техн.наук, ст.наук.співр., в.о. пров.наук. співр.
Джигун О.М. канд.техн.наук , ст.наук.співроб.
Душеба В.В. канд.техн наук, доцент, в.о.зав.від.
Дячук О.А. канд.техн наук, ст.наук.співр.
Євдокимов В.Ф. Заслужений діяч науки і техніки України, чл.-кор. НАН України, д-р техн.наук, проф., почесний дир. Інституту, гол.наук.співр.
Зубок В.Ю. к.т.н., докторант
Каменева І.П. канд.техн наук, ст.наук.співр., ст. наук. співр.
Кравцов Г.О. канд.техн.наук, в.о. ст. наук. співр.
Матвєєв С.В. канд.техн.наук, президент корпорації «IDI Group»
Моцовик Ю.М. інженер І кат., голова профспілкового комітету Інституту
Самойлов В.Д. д-р техн.наук, професор, гол.наук.співр.
Саух С.Є. д-р техн.наук, професор, гол.наук.співр.
Фуртат Ю.О. канд.техн.наук, мол. наук. співр.
Чьочь В.В. к.т.н., в.о. ст. наук. співр.
Яцишин А.В. д-р техн.наук, в.о. пров наук.співр.