С П И С О К членів Вченої ради Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України, затверджений постановою бюро Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України від 29.06.2021 р. протокол № 8 § 59:

Мохор В.В. Голова Вченої ради, чл.-кор. НАН України, д-р техн.наук, професор, директор Інституту
Чемерис О.А. Заступник Голови Вченої ради, д-р техн.наук, ст.наук.співр., заст. директора Інституту з наукової роботи
Гончар С.Ф. Заступник Голови Вченої ради, д-р техн.наук, ст.досл., учений секретар Інституту
Чьочь В.В. Учений секретар Вченої ради, канд.техн наук, ст.наук.співр.
Артемчук В.О. канд.техн. наук, ст.наук.співр., Голова Ради молодих вчених Інституту
Бакалинський О.О. канд.техн наук, ст.наук.співр.
Богданов О.М. Заслужений працівник освіти України, д-р техн.наук, професор
Борукаєв З.Х. д-р техн.наук, ст. наук. співр., зав.лабораторії
Васильєв В.В. чл.-кор. НАН України, д-р техн.наук, професор, зав. відділенням
Васильєв О.В. анд.техн.наук, ст. наук. співр.
Верлань А.Ф.
чл.-кор. НАПН України, д-р техн.наук, професор, гол.наук.співр.
Винничук С.Д. д-р техн.наук, професор, ст.наук.співр., зав.відділом
Владимирський І.А. канд.техн.наук, ст.наук.співр.
Владимирський О.А. д-р техн.наук, ст.наук.співр.
Гільгурт С.Я. д-р техн.наук, ст.наук.співр.
Голомолзін І.В. мл.наук.співр., представник молодих вчених Інституту
Гурєєв В.О. д-р техн.наук, директор НВ ТОВ «Інфотех»
Давиденко А.М. д-р техн.наук, ст.наук.співр., пров.наук. співр.
Джигун О.М. канд.техн.наук , ст.наук.співроб.
Душеба В.В. канд.техн. наук, доцент, зав.від.
Дюков В.А. канд.техн. наук
Євдокимов В.Ф. Заслужений діяч науки і техніки України, чл.-кор. НАН України, д-р техн.наук, проф., почесний дир. Інституту, гол.наук.співр.
Євдокімов В.А. канд.наук з держ. управління
Зубок В.Ю. д-р техн.наук
Каменева І.П. канд.техн. наук, ст.наук.співр., ст. наук. співр.
Коженевський С.Р. канд.техн. наук, головний інженер наукової установи
Кравцов Г.О. канд.техн.наук, ст. наук. співр.
Куцан Ю.Г д-р техн.наук, ст.досл., Заслужений енергетик України, в.о. заст. директора Інституту з науково-технічної роботи
Моцовик Ю.М. інженер І кат., голова профспілкового комітету Інституту
Попов О.О. чл.-кор. НАН України, д-р техн.наук, ст. наук. співр.
Самойлов В.Д.  д-р техн.наук, професор, гол.наук.співр.
Саух С.Є. чл.-кор. НАН України, д-р техн.наук, професор, гол.наук.співр.
Яцишин А.В. д-р техн.наук, в.о. пров наук.співр.