Видана монографія “Моделі та засоби автоматизації систем організаційного управління енергоринком” Зелімхан Борукаєв, Ігор Блінов, Костянтин Остапченко, Олександр Чемерис, Вадим Шкарупило

Монографію присвячено дослідженням розвитку спеціалізованих засобів математичного і комп’ютерного моделювання, інформаційно-технологічного забезпечення автоматизації процесів підготовки і прийняття рішень відповідними системами …

Видана монографія С.Я. Гільгурта, О.А. Чемериса “Реконфігуровні сигнатурні засоби захисту інформації комп’ютерних систем”

Монографія присвячена висвітленню методів побудови ефективних реконфігуровних апаратних сигнатурних засобів технічного захисту інформації шляхом створення комбінованої обчислювальної структури, яка оптимізована …