Збірник наукових праць “МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ”
(ISSN 2309-7647)

Заснований у 1999 році Національною академією наук України та Інститутом проблем моделювання в енергетиці НАН України.

Видання належить Національній академії наук України та Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

 

Періодичність видання – 4 номери на рік.
Друкується українською та англійською мовами.
Наклад -300 екземплярів.
Розповсюджується в Україні та Польщі.

Збірник наукових праць “Моделювання та інформаційні технології” Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України включений до “Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук” строком на п’ять років з дати 07.10.15 (наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07.10.15).

Головним редактором з 2019 року є Чемерис Олександр Анатолійович, заступник директора з наукової роботи ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник.

У виданні відображаються нові аспекти моделювання складних технічних систем, теоретичні питання електротехніки, інформатики, алгоритми розв’язку задач автоматизації технологічних процесів, побудова обчислювальних пристроїв та систем, захист інформації в обчислювальних системах та мережах. Задачі діагностики.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, студентів, які займаються питаннями проектування складних систем.

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
збірника наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
«МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

1. Чемерис Олександр Анатолійович, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, заступник директора з наукової роботи, доктор технічних наук, старший науковий співробітник (головний редактор).
2. Білецький Володимир Миколайович, Західнопоморський університет технологічний, Щецін, Польща, доктор технічних наук, професор.
3. Дурняк Богдан Васильович, Українська академія друкарства, м. Львів, ректор, доктор технічних наук, професор.
4. Машков Олег Альбертович, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Мінприроди України, проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.
5. Коростіль Юрій Мирославович, доктор технічних наук, професор (заступник головного редактора).
6. Петріашвілі Георгій, Варшавська політехніка, інститут механіки і поліграфії, Польща, доктор технічних наук, професор.
7. Яцимірський Михайло Миколайович, Львівський державний університет ім. І. Франка, доктор технічних наук, професор.
8. Марценюк Василь Петрович, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського,  доктор технічних наук, професор
9. Давиденко Анатолій Миколайович, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, провідний науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.
10. Тимченко Олександр Володимирович, Українська академія друкарства, м. Львів, доктор технічних наук, професор.
11. Самойлов Віктор Дмитрович, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, головний науковий співробітник, доктор технічних наук, професор.
12. Винничук Степан Дмитрович, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, провідний науковий співробітник, доктор технічних наук, старший науковий співробітник.
13. Яцишин Андрій Васильович, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник.
14. Казмірчук Світлана Володимирівна, Національний авіаційний університет, зав. каф. КСЗІ ФККПІ, доктор технічних наук, доцент.
15. Корченко Анна Олександрівна, Національний авіаційний університет, доцент каф. БІТ ФККПІ, доктор технічних наук, доцент.
16. Попов Олександр Олександрович, ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», зав. відділу технологій захисту довкілля та радіаційної безпеки, доктор технічних наук, ст. наук. співр.
17. Артемчук Володимир Олександрович, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, ст. наук. співр., кандидат технічних наук, ст. наук. співр.
18. Іванченко Євгенія Вікторівна, Національний авіаційний університет, професор кафедри БІТ ФККПІ, кандидат технічних наук.
19. Касянчук Михайло Миколайович, Тернопільський національний економічний університет, доцент кафедри кібербезпеки, кандидат ф.-мат. наук.

Редакція:
Тел.:     (044) 424-91-63
E-mail: popovavn@ukr.net

Інформація для авторів
Зміст останнього номеру
Архів номерів