Збірник наукових праць “МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ”
(ISSN 2309-7647)

Заснований у 1999 році Інститутом проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Видання належить Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Періодичність видання – 4 номери на рік.
Друкується українською, російською та англійською мовами.
Наклад -300 екземплярів.
Розповсюджується в Україні, Росії та Польщі.

Збірник наукових праць “Моделювання та інформаційні технології” Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАНУ включений до “Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук” строком на п’ять років з дати 07.10.15 (наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07.10.15).

Головним редактором з 2016 року є Мохор Володимир Володимирович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, директор ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України.

У виданні відображаються нові аспекти моделювання складних технічних систем, теоретичні питання електротехніки, інформатики, алгоритми розв’язку задач автоматизації технологічних процесів, побудова обчислювальних пристроїв та систем, захист інформації в обчислювальних системах та мережах. Задачі діагностики.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, студентів, які займаються питаннями проектування складних систем.

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
збірника наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
«МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

1. Мохор Володимир Володимирович, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, директор,
член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор (головний редактор).
2. Білецький Володимір Миколайович, Західнопоморський університет технологичний, Щецін, Польща, доктор технічних наук, професор.
3. Дурняк Богдан Васильович, Українська академія друкарства, м. Львів, ректор, доктор технічних наук, професор.
4. Машков Олег Альбертович, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Мінприроди України, проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.
5. Коростіль Юрій Мирославович, доктор технічних наук, професор, заступник головного редактора.
6. Петріашвілі Георгій, Варшавська політехніка, інститут механіки і поліграфії, Польща, доктор техничних наук, професор.
7. Яцимірський М.М., доктор технічних наук, професор.
8. Давиденко Анатолій Миколайович, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, заст. директора з наукової роботи, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.
9. Тимченко Олександр Володимирович, Українська академія друкарства, м. Львів, доктор технічних наук, професор.
10. Самойлов Віктор Дмитрович, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, головний науковий співробітник, доктор технічних наук, професор.
11. Винничук Степан Дмитрович, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, провідний науковий співробітник, доктор технічних наук.
12. Чемерис Олександр Анатолійович, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, заступник директора з наукової роботи, доктор технічних наук, старший науковий співробітник.
13. Яцишин Андрій Васильович, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, доктор технічних наук.

Редакція:
Тел.:     (044) 424-91-63
E-mail: popovavn@ukr.net

Інформація для авторів
Зміст останнього номеру
Архів номерів