Вітаємо канд.техн.наук Володимира Артемчука який отримав відзнаку НАН України «Талант, натхнення, праця»

Президія Національної академії наук України  постановою від 23 жовтня 2020 р. нагородила кандидата технічних наук Артемчука Володимира Олександровича відзнакою НАН …

Оголошення

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є.ПУХОВА НАН УКРАЇНИ ПРЕТЕНДЕНТИ НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД ПО КОНКУРСУ (оголошення від  27.04.2020) ПОДРОБИЦІ ЗА …

Вітаємо з присудженням наукового ступеня: доктора технічних наук – Верланя А.А. та кандидата технічних наук – Висоцьку О.О.

Вітаємо  ВЕРЛАНЯ АНДРІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА  з присудженням наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» та …