Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України внесений до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (свідоцтво ДК № 6063).