Вітаємо ШЕВЧЕНКА С.С.

ШЕВЧЕНКУ СЕРГІЮ СТАНІСЛАВОВИЧУ

  1. Присуджено науковий ступінь доктора технічних наук зі спеціальності 01.05.02. – Математичне моделювання та обчислювальні методи;
  2. Присвоєно вчене звання старшого дослідника зі спеціальності 122 – Комп’ютерні науки.

Наказ МОН України від 25.10.2023 № 1309

Бажаємо творчих успіхів!