Наукова рада “Кібербезпека в енергетиці” при Відділенні фізико-технічних проблем енергетики НАН України на базі ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України є науково-консультативним, координаційним, експертним органом з питань розвитку і координації фундаментальних та прикладних досліджень в НАН України з напряму кібербезпеки в енергетиці.

Основними завданнями Наукової ради є висококваліфікована оцінка стану та перспектив розвитку фундаментальних і прикладних досліджень з напряму кібербезпеки в енергетиці, підготовка пропозицій щодо їх підтримки, участь у встановленому порядку у формуванні та затвердженні тематики наукових досліджень, експертизи проектів і завершених досліджень.

Положення про Наукову раду “Кібербезпека в енергетиці” при Відділенні фізико-технічних проблем енергетики НАН України на базі ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України затверджено Постановою Президії НАН України від 18.12.2019 № 345.

Склад Наукової ради “Кібербезпека в енергетиці” затверджений постановою бюро Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України від 11.09.2018 р. протокол № 13 § 116-а.

Голова Наукової ради – член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор Мохор Володимир Володимирович
Вчений секретар ради – д.т.н. Гончар Сергій Феодосійович