ЧЕМЕРИС ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: старший науковий співробітник
Посада: заступник директора з наукової роботи
Контакти: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, вул. Генерала Наумова, 15, м. Київ, Україна, 03164
тел. +38(044) 424-63-10
e-mail: a.chemeris@ipme.kiev.ua; a.a.chemeris@gmail.com

 

Участь у міжнародних наукових проектах:

 • Erasmus+ Joint Project «Title: Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications»Reference Number: 573818-EPP- 1-2016- 1-UK- EPPKA2-CBHE- JP, Project Duration: 36 months, 10/2016 – 10/2019;
 • Green Computing & Communications “GREENCO”, Number: 530270-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR, 2012-2016.

Участь у наукових та громадських організаціях:

 • член редакційної колегії наукового журналу «Електронне моделювання»;
 • член редакційної колегії збірки наукових праць «Моделювання та інформаційні технології»;
 • член спеціалізованої вченої ради К 26.820.04 ;
 • член Програмного комітету міжнародної наукової конференції ІСCSA;
 • координатор Національного контактного пункту програми Горизрнт-2020 з напрямку «Безпечні суспільства»;
 • член журі Конкурсу МАН.

Кваліфікація:

 • Вища освіта: Київський політехнічний інститут (м.Київ, пр. Перемоги, 37), диплом інженера, спеціальність «Електронні обчислювальні машини», кваліфікація «інженер-системотехнік», (1976-1982 );
 • Кандидат технічних наук, спеціальність – 05.13.13 «Обчислювальні системи, комплекси, мережі», 1988 р.,
 • Доктор технічних наук, спеціальність – 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти», 2017р.
 • Старший науковий співробітник за спеціальністю 01.05.02 – “Математичне моделювання та обчислювальні методи”, 1997р.

Наукові інтереси:

 • Розробка спеціалізованих обчислювальних систем, зокрема, вбудовані системи, реконфігуруємі системи з використанням технології ПЛІС, системи зі зниженими енергоспоживанням;
 • Оптимізація та автоматичне розпаралелювання послідовних алгоритмів для багатопроцесорних обчислювальних систем, зокрема, в частині операторів циклів послідовних програм;
 • «Зелені» обчислення – архітектури, алгоритми, використання.

Нагороди, відзнаки, гранти, наукові премії:

 • Відзнака «Трудова слава» міжнародного конкурсу «Золота Фортуна» – 2008 р.

Бібліометрика:

 • понад 120 друкованих наукових праць, серед яких статті у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях, матеріали і тези доповідей на конференціях, авторські свідоцтва;
 • профіль у Google Scholar
 • профіль у Scopus Author
 • ORCID ID: 0000-0002-8134-5152
 • профіль у Researcherid: G-8275-2017