САУХ СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ

член-кореспондент НАН України

Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор
Посада: головний науковий співробітник
Контакти: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, вул. Генерала Наумова, 15, м. Київ, Україна, 03164
тел. +38(044) 424-91-64
e-mail: saukh@ipme.kiev.ua

 

Участь у наукових та громадських організаціях:

 • член редакційної колегії наукового журналу «Электронное моделирование»;
 • член спеціалізованої вченої ради Д ________________;

Кваліфікація:

 • Київський інститут інженерів цивільної авіації, диплом інженера, спеціальність «Технічна експлуатація авіаційного радіообладнання», кваліфікація «радіоінженер», (1972-1978);
 • кандидат технічних наук зі спеціальності «теоретична електротехніка». Тема дисертації: «Использование операторных методов на основе ступенчатых изображений в расчете цифровых фильтров», (1982);
 • старший науковий співробітник за спеціальністю «математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем», (2002);
 • доктор технічних наук зі спеціальності «використання обчислювальної техніки, математичного моделювання і математичних методів в наукових дослідженнях». Тема дисертації: «Исследование энергетических цепей с помощью численных операторных методов», (1992);
 • професор за спеціальністю «математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем», (2004).

Наукові інтереси:

 • енергетичні кола та енергетичні аналогії;
 • рівноважні моделі ринків електроенергії;
 • моделі нестаціонарних процесів магістрального транспорту газу;
 • методи розв’язання комплементарних задач та задач на варіаційні нерівності;
 • методи розв’язання великих систем алгебраїчних рівнянь;
 • чисельні операторні методи аналізу динамічних систем.

Нагороди, відзнаки, гранти, наукові премії:

 • Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (2013);
 • Премія ім. С.О. Лебедєва за серію праць «Моделі рівноважного стану та методи математичного моделювання електроенергетичних систем» (2017).

Бібліометрика:

 • понад 100 друкованих наукових праць, серед яких 1 монографія, 57 статей у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях, 55 матеріалів і тез доповідей на конференціях, 1 авторське свідоцтво.