ГУРЄЄВ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Посада: старший науковий співробітник
Контакти: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, вул. Генерала Наумова, 15, м. Київ, Україна, 03164
тел. +38(044) 424-91-60
e-mail: viktor.gurieiev@ipme.com.ua

 

 

Участь у міжнародних наукових проектах:

 • Міжнародний тренажерний центр підготовки персоналу в енергетиці (Китай, Технопарк Харбінського технологічного університету, м. Циндао).

Участь у наукових та громадських організаціях:

 • експерт програми Н2020 (My expert Id: EX2015D247016 is VALID).

Кваліфікація:

 • технічний університет КПІ, диплом інженера, спеціальність «Кібернетика електричних систем», кваліфікація «Інженер-електрик», (1968-1974рр.);
 • кандидат технічних наук зі спеціальності 05.14.02 Електричні станції (електрична частина), мережі і системи і керування ними. Тема дисертації: «Исследование режимов работы электрических систем с переменными параметрами на базе специализированного макропроцессора», (1981р.);
 • генеральний директор науково-виробничого товариства з обмеженою відповідальністю (НВ ТОВ) “Інфотех”, (березень 1993р.);
 • докторант Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова (2017р.);

Наукові інтереси:

 • математичні методи моделювання та обчислювальні алгоритми розрахунків режимів роботи великих електроенергетичних систем;
 • тренажерні системи в енергетиці на базі віртуальних технологій;
 • системи електронного навчання.

Бібліометрика:

 • понад 50 друкованих наукових праць, серед яких статті у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях, навчально-методичні комплекси для дистанційних курсів, матеріали і тези доповідей на конференціях, 2 патенти та 2 авторських свідоцтва;
 • профіль у Google Scholar
 • профіль у ORCID
 • профіль у Scopus Author
 • профіль у ResearcherID
 • профіль у Scopus Author