ГІЛЬГУРТ СЕРГІЙ ЯКОВИЧ

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: старший науковий співробітник
Посада: старший науковий співробітник
Контакти: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, вул. Генерала Наумова, 15, м. Київ, Україна, 03164
тел. +38(044)424-91-63
e-mail: hilgurt@ipme.kiev.ua

 

Участь у наукових та громадських організаціях:

 • адміністратор кластеру ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАНУ та грід-сайту UA-PIMEE.

Кваліфікація:

 • Київський інститут інженерів цивільної авіації, м. Київ, диплом інженера, спеціальність «Електронні обчислювальні машини», кваліфікація «Інженер-системотехнік», (1981-1986);
 • кандидат технічних наук зі спеціальності 05.13.13 «Обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі». Тема дисертації: «Разработка технических средств диагностирования и контроля электронных устройств на базе ПЭВМ с применением спектральных преобразований», (1990);
 • старший науковий співробітник за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти», (2015).

Наукові інтереси:

 • розпізнавальні системи;
 • спектральні перетворення;
 • технічні системи діагностики;
 • автоматизовані системи управління технологічними процесами;
 • паралельні, високопродуктивні та розподілені обчислення;
 • реконфігуровні обчислення на базі програмованої логіки;
 • технічні засоби інформаційної безпеки локальних обчислювальних мереж;
 • системи виявлення вторгнень;
 • апаратне прискорення задач розпізнавання в системах інформаційної безпеки з використанням реконфігуровних обчислювачів.

Бібліометрика: