ГІЛЬГУРТ СЕРГІЙ ЯКОВИЧ

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: старший науковий співробітник
Посада: старший науковий співробітник
Контакти: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, вул. Генерала Наумова, 15, м. Київ, Україна, 03164
тел. +38(044)424-91-63
e-mail: hilgurt@ipme.kiev.ua; hilgurt@ukr.net

 

Участь у міжнародних наукових проектах:

 • проект ALIOT програми Erasmus+ Європейського Союзу.

Участь у наукових та громадських організаціях:

 • член вченої ради Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України;
 • адміністратор кластеру ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України та грід-сайту UA-PIMEE Українського національного гріду та Європейської грід-інфраструктури;
 • адміністратор віртуальної організації “Математичне моделювання в енергетиці” (ВО MatModEn).

Кваліфікація:

 • Київський інститут інженерів цивільної авіації, м. Київ, диплом інженера, спеціальність «Електронні обчислювальні машини», кваліфікація «Інженер-системотехнік», (1981-1986);
 • кандидат технічних наук зі спеціальності 05.13.13 «Обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі». Тема дисертації: «Разработка технических средств диагностирования и контроля электронных устройств на базе ПЭВМ с применением спектральных преобразований», (1990);
 • старший науковий співробітник за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти», (2015).

Наукові інтереси:

 • методи створення реконфігуровних високопродуктивних обчислювальних засобів на базі програмованої логіки;
 • методи централізованого синтезу та програмування реконфігуровних засобів з використанням розподілених та високопродуктивних середовищ;
 • методи створення реконфігуровних сигнатурних засобів захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах;
 • моделювання й аналіз систем захисту інформації в кіберфізичних системах та об’єктах критичної інфраструктури.

Бібліометрика: