ВИННИЧУК СТЕПАН ДМИТРОВИЧ

Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор
Посада: завідувач відділу
Контакти: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, вул. Генерала Наумова, 15, м. Київ, Україна, 03164
тел. +38(044) 424-91-71
e-mail: vynnychuk@i.ua

 

Участь у наукових та громадських організаціях:

 • заступник головного редактора наукового журналу “Електронне моделювання”.

Кваліфікація:

 • Чернівецький державний університет, диплом Г-ІІ № 054534, спеціальність «математика», кваліфікація «математик, викладач», (1972-1977 );
 • кандидат технічних наук зі спеціальності «05.13.16». Тема дисертації: «Методы и программные средства исследования гидравлических и теплових режимов авиационных топливных систем», (1991 );
 • старший науковий співробітник за спеціальністю «01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи», (1997 );
 • доктор технічних наук зі спеціальності «01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи» . Тема дисертації: «Методи та алгоритми вирішення задач аналізу, проектування і управління розподілом потоків в гідравлічних розподільчих системах », (2006 );
 • професор за спеціальністю 122 – “комп’ютерні науки”, (2021)

Наукові інтереси:

 • математичні моделі та методи моделювання процесів у системах стисливої та нестисливої рідини,
 • обчислювальні алгоритми асиметричних криптосистем;
 • теорія алгоритмів.

Бібліометрика:

 • понад 100 друкованих наукових праць, серед яких монографії – 1, підручники та посібники – 1, статті у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях – 78, навчально-методичні комплекси дисциплін, матеріали і тези доповідей на конференціях – 25, патенти та авторські свідоцтва;
 • профіль у Google Scholar
 • профіль у ORCID