KАМЕНЕВА ІРИНА ПЕТРІВНА

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: старший науковий співробітник
Посада: старший науковий співробітник
Контакти: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, вул. Генерала Наумова, 15, м. Київ, Україна, 03164
тел. +38(044) 424-91-68
e-mail: kamenevaip@gmail.com

 

Участь у наукових та громадських організаціях:

  • Член вченої ради Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України;
  • Експерт з питань екологічної безпеки.

Кваліфікація:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, диплом інженера, спеціальність «математика», кваліфікація «теоретична кібернетика», (1971-1976);
  • кандидат технічних наук зі спеціальності «Охорона навколишнього середовища та раціональне природокористування». Тема дисертації: «Моделі упорядкування в задачах екологічного моніторингу», (1989);
  • старший науковий співробітник за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи», (2006).

Наукові інтереси:

  • математичне та комп’ютерне моделювання складних соціально-екологічних систем в умовах техногенних навантажень і високого ризику;
  • когнітивний аналіз інформації та моделювання когнітивних процесів.

Нагороди, відзнаки, гранти, наукові премії:

  • почесні грамоти Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України;
  • участь в Цільовій комплексній міждисциплінарній програмі наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища, 2010-2014 рр.

Бібліометрика: