САМОЙЛОВ ВІКТОР ДМИТРОВИЧ

Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор
Посада: головний науковий співробітник, керівник групи імітаційного моделювання
Контакти: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, вул. Генерала Наумова, 15, м. Київ, Україна, 03164
тел. +38(044) 424-91-73
e-mail: samoylov.vd@gmail.com

Участь у наукових та громадських організаціях:

 • член Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України;
 • член двох спеціалізованих рад з присудження наукового ступеня доктора технічних наук,
 • член редколегії журналу «Електронне моделювання».

Кваліфікація:

 • Українська академія с.-г. наук, факультет електрифікації сільського господарства, диплом інженера №0390079, спеціальність «Електрифікація сільського господарства», кваліфікація «інженер-електрик» (1955-1960);
 • кандидат технічних наук зі спеціальності «Обчислювальна техніка». Тема дисертації: “Вопросы логического управления в моделях с переменной структурой”, (1967 );
 • старший науковий співробітник за спеціальністю «Обчислювальна техніка», (1974);
 • доктор технічних наук зі спеціальності «Обчислювальні машини, комплекси, системи, мережі». Тема дисертації: “Многопроцессорные гибридные системы на основе проблемно-ориентированных средств вычислительной техники”, (1979);
 • професор за спеціальністю «Організація структур і обчислювальних процесів в ЕОМ, комплексах і системах, », (1984).

Наукові інтереси:

 • дослідження і розробка комп’ютерних технологій створення динамічних і ситуаційних тренажерів, автоматизованих систем для навчання і тестування, сценаріїв діалогових оболонок,
 • дослідження комп’ютерних методів оцінювання знань, розробка графічних методів специфікації сценарних і імітаційних моделей,
 • дослідження структур імітаційних моделей об’єктів,
 • розробка комп’ютерних автоматизованих систем контролю знань та тренажерів для об’єктів енергетики та для інших галузей народного господарства;
 • науковий керівник створення регіональної системи навчання і тренажу (ОСОТ) Міністерства енергетики УРСР (1983 – 1993 рр.)

Нагороди, відзнаки, гранти, наукові премії:

 • лауреат премії ім. Г.Ф. Проскури НАН України

Бібліометрика:

 • понад 260 друкованих наукових праць, зокрема таких монографій як: “Автоматизированные аналого-цифровые устройства моделирования”, “Алгоритмы и оценки цифровых оптимизирующих параллельных структур”, “Гибридная вычислительная система ГВС-2”, “Цифровые моделирующие структуры со знаковым уравновешиванием”, “Автоматизация разработки математических моделей для тренажеров”, “Автоматизация моделирования сложных теплоэнергетических установок”, “Автоматизация построения тренажеров и обучающих систем”, “Компьютерные технологии моделирования для динамических тренажеров”, “Модельное конструирование компьютерных приложений”, “Построение тренажеров для персонала энергопредприятий”.
 • профіль у Google Scholar