ЯЦИШИН АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: старший науковий співробітник
Посада: провідний науковий співробітник
Контакти: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, вул. Генерала Наумова, 15, м. Київ, Україна, 03164
тел. +38(044) 424-91-68, +38(066) 108-39-07
e-mail: andic@ua.fm

 

Участь у наукових та громадських організаціях:
член редакційних колегій наукових збірників та журналів «Моделювання та інформаційні технології», «Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист», «Журнал Хроматографічного товариства» та «Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища» ;
член спеціалізованих вчених рад Д 26.192.03 та Д 26.192.04;
член вчених рад ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України та ДУ «ІГНС НАН України»;
голова ради молодих вчених ДУ «ІГНС НАН України» та заступник голови ради молодих вчених ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України

Кваліфікація:

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, диплом спеціаліста, спеціальність «Радіофізика і електроніка», кваліфікація «радіофізика та інженер дослідник», (1997-2002);
 • кандидат технічних наук зі спеціальності «Математичне моделювання та обчислювальні методи». Тема дисертації: «Математичне моделювання радіоекологічного стану територіально-розподілених об’єктів на прикладі Житомирської області», (2006);
 • старший науковий співробітник за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи», (2011);
 • доктор технічних наук зі спеціальності «Екологічна безпека». Тема дисертації: «Комплексне оцінювання та управління екологічною безпекою при забрудненнях атмосферного повітря», (2013).

Наукові інтереси:

 • математичне моделювання екологічних систем та процесів;
 • екологічна безпека та екологічний моніторинг;
 • розробка комп’ютерних систем для аналізу стану навколишнього середовища.

Нагороди, відзнаки, гранти, наукові премії:

 • Відзнака НАН України для молодих учених „Талант. Натхнення. Праця” (2008).
 • Гранти НАН України для молодих вчених 2009-2010рр., 2013-2014рр., 2015-2016рр. та 2017-2018рр.
 • Участь в Цільовій комплексній міждисциплінарній програмі наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища, 2010-2014 рр.

Бібліометрика:

 • понад 100 друкованих наукових праць, серед яких 2 монографії, статті у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях, матеріали і тези доповідей на конференціях;
 • профіль у Google Scholar
 • профіль у ORCID