ВЛАДИМИРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АЛЬБЕРТОВИЧ

Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: старший науковий співробітник
Посада: провідний науковий співробітник
Контакти: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, вул. Генерала Наумова, 15, м. Київ, Україна, 03164
тел. +38(044) 424-87-73, моб. тел. +38 (050) 250-36-12,
e-mail: av1000000@ukr.net, leakdetect@rambler.ru.

 

Участь у наукових та громадських організаціях:

 • Член вченої ради Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Кваліфікація:

 • Київський політехнічний інститут, факультет електронної техніки, спеціальність нженер-конструктор – технолог електронної обчислювальної апаратури, 1975-1981рр.
 • Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.13.05 – Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування. Тема дисертації: “Алгоритмы и микропроцессорные средства поиска утечек в трубопроводах”, 1992р.
 • Старший науковий співробітник за спеціальністю 05.13.06 – Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології, 2003р.
 • Доктор технічних наук зі спеціальності 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи. Тема дисертації: “Теоретичні основи створення апаратно-програмних засобів діагностування протяжних трубопроводів теплових мереж”, 2019р.

Наукові інтереси:

 • Методи діагностування енергетичних об’єктів, обробка сигналів, моделювання, достовірність діагностування

Нагороди, відзнаки, гранти, наукові премії:

 • Подяка Київського міського голови “За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу столиці та з нагоди дня науки” (2005),
 • Грамота Верховної Ради України “За заслуги перед українським народом” (2009).
 • Почесна грамота Президії Національної Академії наук України і Центрального комітету профспілки працівників Національної академії наук України (2017).
 • Ювілейна Почесна грамота Президії Національної Академії наук України (2018).

Дослідницькі проекти, розробка і впровадження у виробництво і експлуатацію (в рамках бюджетного і госпдоговірного фінансування):

 • Створення сімейства кореляційних і термоакустичних течешукачів та іншої апаратури, систем та методичних засобів для діагностування коррозийного стану підземних трубопроводів.
 • Розробка та впровадження контактних і інерційних засобів вимірювання параметрів руху (ліфти, підвісні канатні дороги та ін.).
 • Апаратно-програмні засоби контролю турбогенераторів (вібрація валопровода, короткозамкнені витки ротора, круговий вогонь щітково-контактного апарату і ін.).
 • Автоматизація в метрології (віброкалібрувальні установки, акустичні вимірювання, реверберація в приміщеннях, вимірювання параметрів систем гальмування автомобілів і ін.).
 • Системи технічної диспетчеризації і управління, випробувальні системи, системи моніторингу, діагностики та прогнозування технічного стану основного енергетичного обладнання АЕС.

Основні напрями досліджень, науково-дослідний профіль:

 • Рішення задач технічного діагностування енергетичних і енергоємних об’єктів (енергетика, трубопроводи, транспорт, метрологія).
 • Аналіз завдань, розробка методів вирішення, моделювання.
 • Розробка і виготовлення апаратно-програмних засобів діагностування і методик.
 • Натурні випробування, аналіз результатів.
 • Впровадження і супровід розробок.

Бібліометрика:

 • понад 190 друкованих наукових праць, серед яких статті у вітчизняних та міжнародних виданнях, матеріали і тези доповідей на конференціях, 7 Авторських свідоцтв СРСР на винахід (Патенти РФ), 2 Патенти України на винахід, 1 патент України на корисну модель, 11 Авторських свідоцтв України на Програмне Забезпечення, 2 Авторських свідоцтва України на науковий твір.
 • профіль у Google Scholar
 • профіль у ORCID
 • портал НАН України