Дисертації, автореферати, відгуки опонентів  2021 р.

Автореферат дисертації  Коваля О.В.
Дисертація Коваля О.В.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Верланя А.Ф. на дисертацію Коваля О.В.
Відгук офіційного опонента д.ф.-м.н., проф. Клименка В.П. на дисертацію Коваля О.В.
Відгук офіційного опонента д.т.н., с.н.с. Чугая А.М. на дисертацію Коваля О.В.

Автореферат дисертації Узденова Т.А.
Дисертація Узденова Т.А.
Відгук офіційного опонента д.т.н., с.н.с. Гільгурта С.Я. на дисертацію Узденова Т.А.
Відгук офіційного опонента к.т.н., ст.досл. Запорожця А.О. на дисертацію Узденова Т.А.

Автореферат дисертації Терехова В.Є.
Дисертація Терехова В.Є.
Відгук офіційного опонента д.т.н., с.н.с. Верланя А.А. на дисертацію Терехова В.Є.
Відгук офіційного опонента д.т.н., с.н.с. Васька П.Ф. на дисертацію Терехова В.Є.

Автореферат дисертації Сушка С.В.
Дисертація Сушка С.В.
Відгук офіційного опонента д.т.н., с.н.с. Новотарського М.А. на дисертацію Сушка С.В.
Відгук офіційного опонента д.т.н., доц. Кудерметова Р.К. на дисертацію Сушка С.В.

Автореферат дисертації Комарова М.Ю.
Дисертація Комарова М.Ю.
Відгук офіційного опонента д.т.н., доц. Гавриленко С.Ю. на дисертацію Комарова М.Ю.
Відгук офіційного опонента д.т.н., доц. Гнатюка С.О. на дисертацію Комарова М.Ю.

Автореферат дисертації Коваленка О.Є.
Дисертація Коваленка О.Є.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Опанасенка В.М. на дисертацію Коваленка О.Є.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Стасюка О.І. на дисертацію Коваленка О.Є.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Голуба С.В. на дисертацію Коваленка О.Є.

Автореферат дисертації Зубка В.Ю.
Дисертація Зубка В.Ю.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Додонова О.Г. на дисертацію Зубка В.Ю.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Стіренка С.Г. на дисертацію Зубка В.Ю.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Юдіна О.К. на дисертацію Зубка В.Ю.

Автореферат дисертації Березкіна А.Л.
Дисертація Березкіна А.Л.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Гвоздевої І.М. на дисертацію Березкіна А.Л.
Відгук офіційного опонента к.т.н. Ніколаєнка Б.А. на дисертацію Березкіна А.Л.

Автореферат дисертації Дорогого Я.Ю. 
Дисертація Дорогого Я.Ю.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Мухіна В.Є. на дисертацію Дорогого Я.Ю.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Саченка А.О. на дисертацію Дорогого Я.Ю.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Ланде Д.В. на дисертацію Дорогого Я.Ю.

Дисертації, автореферати, відгуки опонентів  2020 р.

Автореферат дисертації Гільгурта С.Я.
Дисертація Гільгурта С.Я.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Лужецького В.А. на дисертацію Гільгурта С.Я.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Опанасенка В.М. на дисертацію Гільгурта С.Я.
Відгук офіційного опонента д.т.н., доц. Сергієнка А.М. на дисертацію Гільгурта С.Я.

Автореферат дисертації Гурєєва В.О.
Дисертація Гурєєва В.О. 
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Лежнюка П.Д. на дисертацію Гурєєва В.О.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Василіва К.М. на дисертацію Гурєєва В.О.
Відгук офіційного опонента д.т.н., с.н.с. Верланя А.А. на дисертацію Гурєєва В.О.

Автореферат дисертації Годуна О.В.
Дисертація Годуна О.В.
Відгук офіційного опонента д.т.н., с.н.с. Борисенка А.В. на дисертацію Годуна О.В.
Відгук офіційного опонента д.т.н., с.н.с. Блінова І.В. на дисертацію Годуна О.В.

Автореферат дисертації Огір О.О.
Дисертація Огір О.О.
Відгук офіційного опонента д.т.н., с.н.с. Зварича В.М. на дисертацію Огір О.О.
Відгук офіційного опонента к.т.н., доц. Іванюка В.А. на дисертацію Огір О.О.

Автореферат дисертації Іванюка В.А.
Дисертація Іванюка В.А.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Положаєнка С.А. на дисертацію Іванюка В.А.
Відгук офіційного опонента д.т.н., с.н.с. Винничука С.Д. на дисертацію Іванюка В.А.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Палагіна В.В. на дисертацію Іванюка В.А.

Автореферат дисертації Абрамовича Р.П.
Дисертація Абрамовича Р.П.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Стасюка О.І. на дисертацію Абрамовича Р.П.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Савченка Ю.Г. на дисертацію Абрамовича Р.П.

Дисертації, автореферати, відгуки опонентів  2019 р.

Автореферат дисертації Верланя А.А.
Дисертація Верланя А.А.
Відгук офіційного опонента чл.-кор. НАПН України, д.ф.-м.н. Хіміча О.М. на дисертацію Верланя А.А.
Відгук офіційного опонента чл.-кор. НАПН України, д.т.н. Квєтного Р.Н. на дисертацію Верланя А.А.
Відгук офіційного опонента чл.-кор. НАПН України, д.т.н. Святного В.А. на дисертацію Верланя А.А.
Автореферат дисертації Хайдурова В.В.
Дисертація Хайдурова В.В.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Ларіонова Г.І. на дисертацію Хайдурова В.В.
Відгук офіційного опонента к.т.н. Волосової Н.М. на дисертацію Хайдурова В.В.
Автореферат дисертації Місько В.М.
Дисертація Місько В.М.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Каліновського Я.О. на дисертацію Місько В.М.
Відгук офіційного опонента к.т.н. Зінченка Я.В. на дисертацію Місько В.М.
Автореферат дисертації Груця Ю.М.
Дисертація Груця Ю.М.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Опанасенка В.М. на дисертацію Груця Ю.М.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Святного В.А. на дисертацію Груця Ю.М.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Тарасенка В.П. на дисертацію Груця Ю.М.
Автореферат дисертації Чирви О.О.
Дисертація Чирви О.О.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Миргорода В.Ф. на дисертацію Чирви О.О.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Святного В.А. на дисертацію Чирви О.О.

Автореферати, дисертації 2018 р.

Автореферат дисертації Борукаєва З.Х.
Дисертація Борукаєва З.Х.
Автореферат дисертації Дибача О.М.
Дисертація Дибача О.М.