Співробітники Інституту в складі екзаменаційних комісій

Відповідно наказу Національного авіаційного університету від 13.11.2020 року №2280/ст призначені екзаменаційні комісії з проведення атестацій здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістра, до складу яких входять (за згодою) співробітники Інституту:

к.т.н. Гільгурт С.Я. – Голова комісії зі спеціальності:
– 123 «Комп’ютерна інженерія» з освітньо-професійної програми «Комп’ютерні системи та мережі» (англійська мова навчання);

к.т.н. Гончар С.Ф. – Голова комісії зі спеціальностей:
– 124 «Системний аналіз» з освітньо-професійної програми «Консолідована інформація»;
– 125 «Кібербезпека» з освітньо-професійної програми «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації».