Вітаємо з присудженням наукових ступенів

ГОНЧАРА СЕРГІЯ ФЕОДОСІЙОВИЧА  з присудженням наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.21 «Системи захисту інформації»

ОГІР ОЛЕНУ ОЛЕКСАНДРІВНУ з присудженням наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Наказ МОН України від 26.11.2020 № 1471

Додаток_доктори_26.11.2020

Додаток_кандидати_26.11.2020