Вітаємо з присудженням наукових ступенів

ІВАНЮКА ВІТАЛІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА  з присудженням наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

АБРАМОВИЧА РОМАНА ПЕТРОВИЧА з присудженням наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

БАКАЛИНСЬКОГО ОЛЕКСАНДРА ОЛЕГОВИЧА  з присудженням наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.21 «Системи захисту інформації»

ЮДІНА ОЛЕКСІЯ ЮРІЙОВИЧА з присудженням наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.05.01 «Інформаційна безпека держави».

Наказ МОН України від 24.09.2020 № 1188

Додаток_доктори_24.09.2020

Додаток_кандидати_24.09.2020