Науковий семінар за матеріалами дисертацій відбудуться 23.09.2020 в 13-00 годині

Семінар 23 вересня 2020 р. о 13 год.

Березкін Андрій Леонідович,

аспірант ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України

«Математична модель роботи адаптивного панорамного SDR приймача в умовах багатопроменевого розповсюдження радіосигналів»

Спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

(За матеріалами дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук)

Науковий керівник – д.т.н., с.н.с. Винничук Степан Дмитрович