Вітаємо з присудженням наукового ступеня: доктора технічних наук – Верланя А.А. та кандидата технічних наук – Висоцьку О.О.

Вітаємо  ВЕРЛАНЯ АНДРІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА  з присудженням наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» та ВИСОЦЬКУ ОЛЕНУ ОЛЕКСАНДРІВНУ з присудженням наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.21 «Системи захисту інформації»

Наказ МОН України від 14.05.2020 № 627

Додаток_доктори_14.05.2020

Додаток_кандидати_14.05.2020