Наукові семінари за матеріалами дисертацій відбудуться 28.11.2019 в 14-00 годин

1. Антонов Євген Євгенович

кандидат технічних наук, співробітник відділу систем оптичної реєстрації інформації Інституту проблем реєстрації інформації НАН України

Тема:  «Теоретичні основи моделювання мікрорельєфних структур спеціалізованих оптичних пристроїв перетворення світлових потоків» (за матеріалами докторської дисертації)

Спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Науковий консультант: академік НАН України, доктор технічних наук, професор  Петров Вячеслав Васильович

 2. Кириленко Юрій Олександрович

молодший науковий співробітник відділу аварійного реагування та радіаційного моніторингу ДП “Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки”

Тема: «Математичні та комп’ютерні засоби оцінки параметрів викиду при аваріях із розливом рідких радіоактивних середовищ»  (за матеріалами кандидатської дисертації)

Спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Науковий керівник: кандидат технічних наук  Каменева Ірина Петрівна.