Співробітники Інституту беруть участь у роботі IV Міжнародному форумі “Innovation market”

5-7 листопада 2019 року проходить IV Міжнародний форум “Innovation market” . Організатори заходу: Міжнародний виставковий центр, Міністерство освіти і науки України, Державна інноваційна фінансово-кредитна установа.
“Innovation Market” – міжнародний форум винахідників, виробників і вендорів провідних інноваційних технологій, експертів у сфері інновацій, авторів startup-проектів, представників бізнесу й інвестиційно-фінансових установ, консультантів у сфері захисту інтелектуальної власності.

На стенді ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України були представлені такі розробки :

Технічні засоби вимірювання параметрів руху механізмів
1. Вимірювач кінематичних і динамічних параметрів ліфтів (ИКПЛ-М3). Точність вимірювання шляху – 0,35%, швидкості – 1%, прискорення – 2%.
2. Інерційний реєстратор (ГРАВИК-2.1).
Мета – забезпечення безпечних умов експлуатації, “якості руху”, підвищення надійності і продовження ресурсу підйомно-транспортного устаткування.

Метрологічне забезпечення засобів технічної діагностики
Віброкалібрувальна установка (АВКУ-2), апаратно- програмний комплекс для акустичних вимірювань (Акустик-1.2, Ревербер) та інш., які дозволяють автоматизувати процеси перевірки метрологічних характеристик датчиків і пристроїв віброакустичної діагностики при суттєвому зменшенні впливу «людського» фактора на результати вимірювань

Технічні засоби діагностування трубопроводів
1. Термоакустичні (А10Т3) та кореляційні (К10.5М2). течешукачі, діагностичний зонд. Показники точності і достовірності: з ймовірністю 0,95 помилка визначення координат витоків підземних трубопроводів становить не більше 0,5 … 1 м на ділянках трубопроводів довжиною до 600 м і діаметром до 1020 мм.
2. Апаратно-програмна моделююча система (РАСТР). На ділянках трубопроводів теплопостачання з канальною прокладкою довжиною до 200 м визначення місць корозійного стоншення забезпечується з достовірністю близько 75%.

Інтелектуальний моніторинг динамічних систем
Діагностування технічного стану та визначення ефективності використання енергетичних ресурсів технологічним обладнанням шляхом контроля режимних параметрів та моделювання ефективного енергоспоживання планшет

Також представлено Національний контактний пункт програми Горизонт 2020 з напрямку Безпека, який працює на базі Інституту з вересня 2016 року. На форумі презентація НКП Безпека була сфокусована на проектах з Кібербезпеки інформаційних комп‘ютерних систем.

Матеріали Інституту на стенді представляли О.Чемерис, Т.Клименко, Б. Плескач, О.Владимирський, І. Криворучко.