«16» вересня 2021 р. о 14 годині  відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Тереховим Володимиром Євгеновичем на тему: «МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ РЕЖИМІВ РОБОТИ ВІТРОТУРБІН В УМОВАХ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ГЕНЕРАЦІЇ» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи).

Детальніше