«23» квітня 2021 р. о 14  год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Дорогим Ярославом Юрійовичем на тему: «Методи підвищення ефективності процесів проектування критичної інформаційної інфраструктури» (спеціальність05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти).

Науковий консультант – член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор Мохор Володимир Володимирович, директор Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Мухін Вадим Євгенійович, професор кафедри математичних методів системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • доктор технічних наук, професор Саченко Анатолій Олексійович, завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління Західноукраїнського національного університету;
 • доктор технічних наук, професор Ланде Дмитро Володимирович, завідувач відділу спеціалізованих засобів моделювання Інституту проблем реєстрації інформації НАН України.

Автореферат дисертації Дорогого Я.Ю. 
Дисертація Дорогого Я.Ю.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Мухіна В.Є. на дисертацію Дорогого Я.Ю.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Саченка А.О. на дисертацію Дорогого Я.Ю.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Ланде Д.В. на дисертацію Дорогого Я.Ю.

 

«28» квітня 2021 р. о 14  год.  відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Зубком Віталієм Юрійовичем на тему: «Розвиток теорії захищеності топології глобальних комп’ютерних мереж від кібератак на систему глобальної маршрутизації», спеціальність 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

Науковий консультант член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор Мохор Володимир Володимирович, директор Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Додонов Олександр Георгійович, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем реєстрації інформації НАН України;
 • доктор технічних наук, професор Стіренко Сергій Григорович, завідувач кафедри обчислювальної техніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • доктор технічних наук, професор Юдін Олександр Костянтинович, завідувач спеціалізованої кафедри СК-31 Національної академії Служби безпеки України.

Автореферат дисертації Зубка В.Ю.
Дисертація Зубка В.Ю.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Додонова О.Г. на дисертацію Зубка В.Ю.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Стіренка С.Г. на дисертацію Зубка В.Ю.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Юдіна О.К. на дисертацію Зубка В.Ю.

«07» травня 2021 р. о 14  год.  відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Коваленком Олексієм Єпифановичем на тему: «Моделі і методи побудови конвергентних систем ситуаційного управління», спеціальність 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

Науковий консультант член-кореспондент НАПН України, доктор технічних наук, професор Верлань Анатолій Федорович, головний науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Опанасенко Володимир Миколайович, провідний науковий співробітник відділу мікропроцесорної техніки Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України;
 • доктор технічних наук, професор Стасюк Олександр Іонович, професор кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Державного університету інфраструктури та технологій;
 • доктор технічних наук, професор Голуб Сергій Васильович, професор кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Черкаського державного технологічного університету.

Автореферат дисертації Коваленка О.Є.

 

«14» травня 2021 р.  відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.  О 12  годині: захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Сушком Сергієм Володимировичем на тему: «Методи оптимального розпаралелювання програм мікропроцесорних систем для підвищення їх ефективності» (спеціальність 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти).

Науковий керівник доктор технічних наук, старший науковий співробітник Чемерис Олександр Анатолійович, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, старший науковий співробітник Новотарський Михайло Анатолійович, професор кафедри обчислювальної техніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • кандидат технічних наук, доцент Кудерметов Равіль Камілович, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж Національного університету «Запорізька політехніка».

Автореферат дисертації Сушка С.В.

2.  О 14  годині: захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Комаровим Максимом Юрійовичем на тему: «Метод та засоби захисту інформації від кібервпливів в комп’ютерних системах та мережах об’єктів критичної інфраструктури» (спеціальність 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти).

Науковий керівник доктор технічних наук, старший дослідник Гончар Сергій Феодосійович, учений секретар Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, доцент Гавриленко Світлана Юріївна, професор кафедри обчислювальної техніки та програмування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
 • доктор технічних наук, доцент Гнатюк Сергій Олександрович, заступник декана з наукової роботи факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії Національного авіаційного університету.

Автореферат дисертації Комарова М.Ю.

 

Дисертації, автореферати, відгуки опонентів  2021 р.

Автореферат дисертації Березкіна А.Л.
Дисертація Березкіна А.Л.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Гвоздевої І.М. на дисертацію Березкіна А.Л.
Відгук офіційного опонента к.т.н. Ніколаєнка Б.А. на дисертацію Березкіна А.Л.

Дисертації, автореферати, відгуки опонентів  2020 р.

Автореферат дисертації Гільгурта С.Я.
Дисертація Гільгурта С.Я.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Лужецького В.А. на дисертацію Гільгурта С.Я.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Опанасенка В.М. на дисертацію Гільгурта С.Я.
Відгук офіційного опонента д.т.н., доц. Сергієнка А.М. на дисертацію Гільгурта С.Я.

Автореферат дисертації Гурєєва В.О.
Дисертація Гурєєва В.О. 
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Лежнюка П.Д. на дисертацію Гурєєва В.О.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Василіва К.М. на дисертацію Гурєєва В.О.
Відгук офіційного опонента д.т.н., с.н.с. Верланя А.А. на дисертацію Гурєєва В.О.

Автореферат дисертації Годуна О.В.
Дисертація Годуна О.В.
Відгук офіційного опонента д.т.н., с.н.с. Борисенка А.В. на дисертацію Годуна О.В.
Відгук офіційного опонента д.т.н., с.н.с. Блінова І.В. на дисертацію Годуна О.В.

Автореферат дисертації Огір О.О.
Дисертація Огір О.О.
Відгук офіційного опонента д.т.н., с.н.с. Зварича В.М. на дисертацію Огір О.О.
Відгук офіційного опонента к.т.н., доц. Іванюка В.А. на дисертацію Огір О.О.

Автореферат дисертації Іванюка В.А.
Дисертація Іванюка В.А.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Положаєнка С.А. на дисертацію Іванюка В.А.
Відгук офіційного опонента д.т.н., с.н.с. Винничука С.Д. на дисертацію Іванюка В.А.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Палагіна В.В. на дисертацію Іванюка В.А.

Автореферат дисертації Абрамовича Р.П.
Дисертація Абрамовича Р.П.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Стасюка О.І. на дисертацію Абрамовича Р.П.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Савченка Ю.Г. на дисертацію Абрамовича Р.П.

Дисертації, автореферати, відгуки опонентів  2019 р.

Автореферат дисертації Верланя А.А.
Дисертація Верланя А.А.
Відгук офіційного опонента чл.-кор. НАПН України, д.ф.-м.н. Хіміча О.М. на дисертацію Верланя А.А.
Відгук офіційного опонента чл.-кор. НАПН України, д.т.н. Квєтного Р.Н. на дисертацію Верланя А.А.
Відгук офіційного опонента чл.-кор. НАПН України, д.т.н. Святного В.А. на дисертацію Верланя А.А.
Автореферат дисертації Хайдурова В.В.
Дисертація Хайдурова В.В.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Ларіонова Г.І. на дисертацію Хайдурова В.В.
Відгук офіційного опонента к.т.н. Волосової Н.М. на дисертацію Хайдурова В.В.
Автореферат дисертації Місько В.М.
Дисертація Місько В.М.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Каліновського Я.О. на дисертацію Місько В.М.
Відгук офіційного опонента к.т.н. Зінченка Я.В. на дисертацію Місько В.М.
Автореферат дисертації Груця Ю.М.
Дисертація Груця Ю.М.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Опанасенка В.М. на дисертацію Груця Ю.М.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Святного В.А. на дисертацію Груця Ю.М.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Тарасенка В.П. на дисертацію Груця Ю.М.
Автореферат дисертації Чирви О.О.
Дисертація Чирви О.О.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Миргорода В.Ф. на дисертацію Чирви О.О.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Святного В.А. на дисертацію Чирви О.О.

Автореферати, дисертації 2018 р.

Автореферат дисертації Борукаєва З.Х.
Дисертація Борукаєва З.Х.
Автореферат дисертації Дибача О.М.
Дисертація Дибача О.М.