В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «12» грудня 2019 р. о 14  год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Верланем Андрієм Анатолійовичем на тему: «Адаптаційні методи та засоби математичного моделювання процесів функціонування комп’ютерно-інтегрованих систем (стосовно до силових енергетичних установок)» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи).

Науковий консультант член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор Мохор Володимир Володимирович, директор Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Офіційні опоненти:

  • член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Хіміч Олександр Миколайович, заступник директора, завідувач відділу чисельних методів та комп’ютерного моделювання Інституту кібернетики
    імені В.М. Глушкова НАН України;
  • член-кореспондент НАПН України, доктор технічних наук, професор Квєтний Роман Наумович, завідувач кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій Вінницького національного технічного університету МОН України;
  • доктор технічних наук, професор Святний Володимир Андрійович, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України.

З дисертаціями можна ознайомитись в бібліотеці ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова
НАН України.

Тексти авторефератів, дисертацій, відгуків офіційних опонентів

Автореферат дисертації Верланя А.А.
Дисертація Верланя А.А.
Відгук офіційного опонента чл.-кор. НАПН України, д.ф.-м.н. Хіміча О.М. на дисертацію Верланя А.А.
Відгук офіційного опонента чл.-кор. НАПН України, д.т.н. Квєтного Р.Н. на дисертацію Верланя А.А.
Відгук офіційного опонента чл.-кор. НАПН України, д.т.н. Святного В.А. на дисертацію Верланя А.А.

 

Дисертації, автореферати, відгуки опонентів  2019 р.

Автореферат дисертації Хайдурова В.В.
Дисертація Хайдурова В.В.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Ларіонова Г.І. на дисертацію Хайдурова В.В.
Відгук офіційного опонента к.т.н. Волосової Н.М. на дисертацію Хайдурова В.В.
Автореферат дисертації Місько В.М.
Дисертація Місько В.М.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Каліновського Я.О. на дисертацію Місько В.М.
Відгук офіційного опонента к.т.н. Зінченка Я.В. на дисертацію Місько В.М.
Автореферат дисертації Груця Ю.М.
Дисертація Груця Ю.М.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Опанасенка В.М. на дисертацію Груця Ю.М.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Святного В.А. на дисертацію Груця Ю.М.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Тарасенка В.П. на дисертацію Груця Ю.М.
Автореферат дисертації Чирви О.О.
Дисертація Чирви О.О.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Миргорода В.Ф. на дисертацію Чирви О.О.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Святного В.А. на дисертацію Чирви О.О.

Автореферати, дисертації 2018 р.

Автореферат дисертації Борукаєва З.Х.
Дисертація Борукаєва З.Х.
Автореферат дисертації Дибача О.М.
Дисертація Дибача О.М.