В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «23» вересня 2020 р. о 14  год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Годуном Олегом Вікторовичем на тему: «Прогнозне моделювання ядерно-паливних циклів на основі аналізу трендів» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи).

Науковий керівникдоктор технічних наук, старший дослідник Куцан Юлій Григорович, в.о. заступника директора з науково-технічної роботи Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Офіційні опоненти:

– доктор технічних наук, старший науковий співробітник Борисенко Андрій Володимирович, заступник генерального директора з питань перспективного розвитку та енергозберігаючих технологій ТОВ «Укренергоконсалтинг»;

– доктор технічних наук, старший науковий співробітник Блінов Ігор Вікторович, провідний науковий співробітник відділу моделювання електроенергетичних об’єктів і систем Інституту електродинаміки НАН України.

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Огір Оленою Олександрівною на тему: «Метод підвищення якості реконструкції діагностичних зображень на основі інтегральних перетворень» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи).

Науковий керівникдоктор технічних наук, професор Мохор Володимир Володимирович, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України, директор Інституту.

Офіційні опоненти:

– доктор технічних наук, старший науковий співробітник Зварич Валерій Миколайович, Інститут електродинаміки НАН України, провідний науковий співробітник відділу теоретичної електротехніки;

– кандидат технічних наук, доцент Іванюк Віталій Анатолійович, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка МОН України, доцент кафедри інформатики.

З дисертаціями можна ознайомитись в бібліотеці ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Тексти авторефератів, дисертацій, відгуків офіційних опонентів

Автореферат дисертації Годуна О.В.
Дисертація Годуна О.В.
Відгук офіційного опонента д.т.н., с.н.с. Борисенка А.В. на дисертацію Годуна О.В.
Відгук офіційного опонента д.т.н., с.н.с. Блінова І.В. на дисертацію Годуна О.В.

Автореферат дисертації Огір О.О.
Дисертація Огір О.О.
Відгук офіційного опонента д.т.н., с.н.с. Зварича В.М. на дисертацію Огір О.О.
Відгук офіційного опонента к.т.н., доц. Іванюка В.А. на дисертацію Огір О.О.

 

Дисертації, автореферати, відгуки опонентів  2020 р.

Автореферат дисертації Іванюка В.А.
Дисертація Іванюка В.А.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Положаєнка С.А. на дисертацію Іванюка В.А.
Відгук офіційного опонента д.т.н., с.н.с. Винничука С.Д. на дисертацію Іванюка В.А.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Палагіна В.В. на дисертацію Іванюка В.А.

Автореферат дисертації Абрамовича Р.П.
Дисертація Абрамовича Р.П.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Стасюка О.І. на дисертацію Абрамовича Р.П.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Савченка Ю.Г. на дисертацію Абрамовича Р.П.

Дисертації, автореферати, відгуки опонентів  2019 р.

Автореферат дисертації Верланя А.А.
Дисертація Верланя А.А.
Відгук офіційного опонента чл.-кор. НАПН України, д.ф.-м.н. Хіміча О.М. на дисертацію Верланя А.А.
Відгук офіційного опонента чл.-кор. НАПН України, д.т.н. Квєтного Р.Н. на дисертацію Верланя А.А.
Відгук офіційного опонента чл.-кор. НАПН України, д.т.н. Святного В.А. на дисертацію Верланя А.А.
Автореферат дисертації Хайдурова В.В.
Дисертація Хайдурова В.В.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Ларіонова Г.І. на дисертацію Хайдурова В.В.
Відгук офіційного опонента к.т.н. Волосової Н.М. на дисертацію Хайдурова В.В.
Автореферат дисертації Місько В.М.
Дисертація Місько В.М.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Каліновського Я.О. на дисертацію Місько В.М.
Відгук офіційного опонента к.т.н. Зінченка Я.В. на дисертацію Місько В.М.
Автореферат дисертації Груця Ю.М.
Дисертація Груця Ю.М.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Опанасенка В.М. на дисертацію Груця Ю.М.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Святного В.А. на дисертацію Груця Ю.М.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Тарасенка В.П. на дисертацію Груця Ю.М.
Автореферат дисертації Чирви О.О.
Дисертація Чирви О.О.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Миргорода В.Ф. на дисертацію Чирви О.О.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Святного В.А. на дисертацію Чирви О.О.

Автореферати, дисертації 2018 р.

Автореферат дисертації Борукаєва З.Х.
Дисертація Борукаєва З.Х.
Автореферат дисертації Дибача О.М.
Дисертація Дибача О.М.