В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «31» січня 2019 р. о 14  год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Чирвою Олександром Олександровичем на тему: «Моделі нестаціонарних процесів в елементах системи підготовки повітря та протиоблідювальної системи літака для відпрацювання алгоритмів управління ними» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи).

Науковий керівник доктор технічних наук, старший науковий співробітник Винничук Степан Дмитрович, завідувач відділу моделювання енергетичних процесів і систем Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Святний Володимир Андрійович, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України; доктор технічних наук, доцент Миргород Володимир Федорович, завідувач кафедри електротехніки та систем ракетно-артилерійського озброєння Військової академії (м. Одеса) Міністерства оборони.

  1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Груцем Юрієм Миколайовичем на тему: «Теорія і структурно-алгоритмічні основи побудови спеціалізованих відео-комп’ютерних стереоскопічних 3D систем» (спеціальність 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти).

Науковий консультант член-кореспондент НАПН України, доктор технічних наук, професор Верлань Анатолій Федорович, головний науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Опанасенко Володимир Миколайович, провідний науковий співробітник відділу мікропроцесорної техніки Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України; доктор технічних наук, професор Святний Володимир Андрійович, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України; доктор технічних наук, професор Тарасенко Володимир Петрович, завідувач кафедри «Системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

З дисертаціями можна ознайомитись в бібліотеці ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України.

 

Тексти авторефератів, дисертацій, відгуків офіційних опонентів

Автореферат дисертації Груця Ю.М.

Дисертація Груця Ю.М.

Відгук офіційного опонента д.т.н. Опанасенка В.М. на дисертацію Груця Ю.М.

Відгук офіційного опонента д.т.н. Святного В.А. на дисертацію Груця Ю.М.

Відгук офіційного опонента д.т.н. Тарасенка В.П. на дисертацію Груця Ю.М.

Автореферат дисертації Чирви О.О.

Дисертація Чирви О.О.

Відгук офіційного опонента д.т.н. Миргорода В.Ф. на дисертацію Чирви О.О.

Відгук офіційного опонента д.т.н. Святного В.А. на дисертацію Чирви О.О.

 

Автореферати, дисертації 2018 р.

Автореферат дисертації Борукаєва З.Х.

Дисертація Борукаєва З.Х.

Автореферат дисертації Дибача О.М.

Дисертація Дибача О.М.