В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «08» липня 2020 р. о 14  год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Іванюком Віталієм Анатолійовичем на тему: «Методи та засоби математичного моделювання динамічних процесів в об’єктах із розподіленими параметрами на основі одновимірних інтегральних моделей» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи).

Науковий консультант доктор технічних наук, професор Федорчук Володимир Анатолійович, завідувач кафедри інформатики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка МОН України.

Офіційні опоненти:

  • доктор технічних наук, професор Положаєнко Сергій Анатолійович, завідувач кафедри комп’ютеризованих систем управління Одеського національного політехнічного університету МОН України;
  • доктор технічних наук, старший науковий співробітник Винничук Степан Дмитрович, завідувач відділу моделювання енергетичних процесів і систем Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України;
  • доктор технічних наук, професор Палагін Володимир Васильович, завідувач кафедри радіотехніки, телекомунікаційних і робототехнічних систем Черкаського державного технологічного університету МОН України.

Додатковий опонент:

  •  доктор технічних наук, професор Бейко Іван Васильович, професор кафедри математичної фізики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України.

 

  1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Абрамовичем Романом Петровичем на тему: «Методи та засоби конструювання комп’ютерних систем підготовки оперативно-диспетчерського персоналу нижчих рівнів в енергетиці» (спеціальність – 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти).

Науковий керівник доктор технічних наук, професор Самойлов Віктор Дмитрович, головний науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Офіційні опоненти:

  • доктор технічних наук, професор Стасюк Олександр Іонович, професор кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Державного університету інфраструктури та технологій МОН України;
  • доктор технічних наук, професор Савченко Юлій Григорович, професор кафедри звукотехніки та реєстрації інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України.

З дисертаціями можна ознайомитись в бібліотеці ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова
НАН України.

Тексти авторефератів, дисертацій, відгуків офіційних опонентів

Автореферат дисертації Іванюка В.А.
Дисертація Іванюка В.А.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Положаєнка С.А. на дисертацію Іванюка В.А.
Відгук офіційного опонента д.т.н., с.н.с. Винничука С.Д. на дисертацію Іванюка В.А.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Палагіна В.В. на дисертацію Іванюка В.А.

Автореферат дисертації Абрамовича Р.П.
Дисертація Абрамовича Р.П.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Стасюка О.І. на дисертацію Абрамовича Р.П.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Савченка Ю.Г. на дисертацію Абрамовича Р.П.

Дисертації, автореферати, відгуки опонентів  2019 р.

Автореферат дисертації Верланя А.А.
Дисертація Верланя А.А.
Відгук офіційного опонента чл.-кор. НАПН України, д.ф.-м.н. Хіміча О.М. на дисертацію Верланя А.А.
Відгук офіційного опонента чл.-кор. НАПН України, д.т.н. Квєтного Р.Н. на дисертацію Верланя А.А.
Відгук офіційного опонента чл.-кор. НАПН України, д.т.н. Святного В.А. на дисертацію Верланя А.А.
Автореферат дисертації Хайдурова В.В.
Дисертація Хайдурова В.В.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Ларіонова Г.І. на дисертацію Хайдурова В.В.
Відгук офіційного опонента к.т.н. Волосової Н.М. на дисертацію Хайдурова В.В.
Автореферат дисертації Місько В.М.
Дисертація Місько В.М.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Каліновського Я.О. на дисертацію Місько В.М.
Відгук офіційного опонента к.т.н. Зінченка Я.В. на дисертацію Місько В.М.
Автореферат дисертації Груця Ю.М.
Дисертація Груця Ю.М.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Опанасенка В.М. на дисертацію Груця Ю.М.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Святного В.А. на дисертацію Груця Ю.М.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Тарасенка В.П. на дисертацію Груця Ю.М.
Автореферат дисертації Чирви О.О.
Дисертація Чирви О.О.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Миргорода В.Ф. на дисертацію Чирви О.О.
Відгук офіційного опонента д.т.н. Святного В.А. на дисертацію Чирви О.О.

Автореферати, дисертації 2018 р.

Автореферат дисертації Борукаєва З.Х.
Дисертація Борукаєва З.Х.
Автореферат дисертації Дибача О.М.
Дисертація Дибача О.М.