Дорогого Ярослава Юрійовича вітаємо з присудженням наукового ступеня

ДОРОГОГО ЯРОСЛАВА ЮРІЙОВИЧА з присудженням наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Наказ № 735 від 29.06.2021

Додаток_доктори_29.06.21