Видана монографія С.Є. Сауха, А. В. Борисенко “Математичне моделювання електроенергетичних систем в ринкових умовах”

В монографії представлені моделі рівноважного стану електроенергетики в ринкових умовах. В моделях відображено поведінку енергокомпаній, технологічні і системні обмеження, в яких вони працюють. Задачі моделювання сформульовано у вигляді змішаних задач додатковості. Для їх вирішення застосовано квазіньютонівський метод з регуляризацією якобіана Кларка та стовпцево-рядковою факторизацією матриць. Наведено приклади моделювання рівноважних станів ОЕС України, а також об’єднання електроенергетичних систем країн Бенілюксу, Франції та ФРН.

Для фахівців з прикладної математики, економістів та інженерів.

 

Саух, С. Є.

Математичне моделювання електроенергетичних систем в ринкових умовах: монографія / С. Є. Саух, А. В. Борисенко. — К.: «Три К», 2020. — 340 с.

ISBN 978-966-7690-56-4

Читати монографію