«08» липня 2020 р. в актовому залі Інституту о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Іванюком Віталієм Анатолійовичем на тему: «Методи та засоби математичного моделювання динамічних процесів в об’єктах із розподіленими параметрами на основі одновимірних інтегральних моделей» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи).

Науковий консультант доктор технічних наук, професор Федорчук Володимир Анатолійович, завідувач кафедри інформатики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка МОН України.

  1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Абрамовичем Романом Петровичем на тему: «Методи та засоби конструювання комп’ютерних систем підготовки оперативно-диспетчерського персоналу нижчих рівнів в енергетиці» (спеціальність – 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти).

Науковий керівник доктор технічних наук, професор Самойлов Віктор Дмитрович, головний науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Детальніше