«05» липня 2018 р. в актовому залі Інституту о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Борукаєвим Зелімханом Харитоновичем на тему: «Математичні та комп’ютерні моделі процесів вдосконалення механізмів функціонування і розвитку систем організаційного управління» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи).

Науковий консультант чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Євдокимов В.Ф., головний науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Офіційні опоненти: д.т.н., с.н.с. Борисенко А.В., заступник генерального директора з питань перспективного розвитку та енергозберігаючих технологій ТОВ «Укренергоконсалтінг»; д.т.н., проф. Додонов О.Г., заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу цифрових моделюючих систем та технічних засобів моделюючих систем Інституту проблем реєстрації інформації НАН України; д.ф.-м.н., с.н.с. Полумієнко С.К., завідувач відділу прикладної інформатики Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.

  1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Дибачем Олексієм Михайловичем на тему: «Методи оцінювання невизначеностей для підвищення адекватності імовірнісного аналізу безпеки об’єктів атомної енергетики» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи).

Науковий керівникчл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Носовський А.В., директор Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України.

Офіційні опоненти: д.т.н. Комаров Ю.О., провідний інженер відділу теплотехнічних процесів і аварійних режимів Відокремленого підрозділу «Науково-технічний центр» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»; к.т.н., с.н.с. Артемчук В.О., старший науковий співробітник відділу моделювання енергетичних процесів і систем Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

З дисертаціями можна ознайомитись в бібліотеці ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України.

Детальніше