В конкурсі “HORIZON-CL3-2022-DRS-01-02: Підвищена підготовленість та управління HILP-подіями або несподіваними подіями” (Програма HORIZON EUROPE) переміг міжнародний конcорціум за участю ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України в партнерстві з 13 компаніями з  країн Європи та США здобув перемогу в програмі Європейського союзу «Горизонт Європа» у висококонкурентному конкурсі «Підвищена підготовленість та управління HILP-подіями або несподіваними подіями». Спільна дослідницько-інноваційна пропозиція «Агностичне управління ризиками для HILP подій», акронім – AGILE (Конкурс: HORIZON-CL3-2022-DRS-01-02, Проєкт №101121356) отримала схвалення на фінансування та реалізацію від Єврокомісії. В липні 2023 р. підписана Грантова угода і проєкт стартує з 1 жовтня 2023 р. Тривалість проєкту – 48 місяців.

Проєкт AGILE розроблятиме, розроблятиме та застосовуватиме цілісну методологічну базу та практичні інструменти для розуміння, оцінки, управління та звітування про події з низькою ймовірністю та високим впливом (HILP) з точки зору системного ризику та стійкості. Проєкт буде інтегрувати та інтегрувати широкий спектр встановлених та інноваційних методологій у нову та відтворювану методологію мультисекторального стрес-тестування для ризику та стійкості для кращого: РОЗУМІННЯ (Теорія системи, Горизонтальне мислення, Стратегічне прогнозування, Машинне навчання), ПРОГНОЗУВАННЯ (Побудова сценаріїв та настільні вправи, Багатоступеневий аналіз рішень, Машинне навчання) та УПРАВЛІННЯ (Оцінка стійкості, стратегічний розвиток потенціалу навчання). Ці підходи та послуги будуть розроблені спільно через унікальний міждисциплінарний консорціум дослідницьких організацій, НДО, МСП, служб надзвичайних ситуацій та місцевих та регіональних органів влади.

Масштабовані та відтворювані методи визначатимуть загальні точки відмови критичних суспільних функцій у відповідь на загрози HILP, а також надаватимуть поради щодо підвищення надійності системи на основі факторів ризику та щодо загроз відновлення гностичної системи. В кінцевому рахунку, проєкт зміцнить потенціал зацікавлених сторін в управлінні ризиками катастроф у сфері стратегічного та операційного управління ризиками на місцевому рівні, регіональному та національному рівнях, і тим самим підвищить стійкість суспільства до нових та нових ризиків в Європі та за її межами.

Цей проєкт надає інструменти та методологію для забезпечення широкого впливу його результатів не тільки з метою покращення розуміння, прогнозування та управління подіями з ризиками та HILP, а також безпосередньо та широко сприяти ключовим пріоритетам європейської та міжнародної політики та глобальним викликам, такі як політика управління ризиками стихійних лих ЄС, пріоритети Європейської зеленої угоди (Стратегія адаптації до зміни клімату ЄС), а також Стратегія Ради безпеки ЄС.