СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ЄВДОКИМОВА ВІКТОРА ФЕДОРОВИЧА

З глибоким сумом сповіщаємо, що 4 листопада 2022 року зупинилось серце почесного директора Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, Заслуженого діяча науки і техніки України, члена-кореспондента НАН України, професора, доктора технічних наук,  Євдокимова Віктора Федоровича.

Відомий вчений у галузі математичного і комп’ютерного моделювання, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Віктор Федорович Євдокимов народився 13 липня 1941 р. У 1963 р. закінчив Харківський політехнічний інститут. З 1965 р. і донині працював в НАН України. З 1988 і до 2015 р. включно В.Ф. Євдокимов очолював Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, а з травня 2015 р. був почесним директором Інституту.

Наукові інтереси В.Ф. Євдокимова були сконцентровані на математичному і комп’ютерному моделюванні. Він засновник наукової школи з математичного моделювання, основоположник вперше запропонованого в Україні і світі наукового напряму зі створення паралельних проблемно орієнтованих методів і засобів математичного моделювання об’єктів різної фізичної природи. Йому належить авторство ідеї розрядно-аналогового моделювання, яка уможливила поєднання потужностей механізмів глибокого розпаралелювання алгоритмів і обчислювальних процесів з можливостями аналітичних засобів розв’язання складних задач управління технологічними процесами і організаційно-технічними системами. Подальшим розвитком цих напрацювань було розроблення теоретичних засад побудови багатопроцесорних систем спеціального призначення. Він ініціював і очолив роботи зі створення комп’ютерних систем діагностики оптично непрозорих середовищ, розроблення методів і засобів підтримки прийняття рішень у задачах ситуаційного технологічного управління в енергетиці, а також зі створення нових методів і засобів математичного та комп’ютерного моделювання енергомістких об’єктів і систем. В останні роки він здійснював наукове керівництво дослідженнями, пов’язаними зі створенням комп’ютерних систем звукобачення.

В.Ф. Євдокимов — автор понад 300 наукових праць; керівник і науковий консультант близько 10 докторських і понад 30 кандидатських дисертацій.

Світла пам’ять про члена-кореспондента НАН України Віктора Федоровича Євдокимова збережеться в серцях усіх, хто його знав.

Колектив співробітників Інституту висловлює щире співчуття рідним, близьким, колегам з  приводу смерті  видатного українського вченого, відомого в галузі  математичного і комп’ютерного моделювання.

Вічна пам’ять!