Утворення спеціалізованої вченої ради в ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2022 № 894 в Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАНУ утворена спеціалізована вчена рада Д 26.185.01 з присудження наукового ступеня доктора наук строком на три роки.
Профіль ради: 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи», 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти», 05.13.21 «Системи захисту інформації».