Видана монографія “Моделі та засоби автоматизації систем організаційного управління енергоринком” Зелімхан Борукаєв, Ігор Блінов, Костянтин Остапченко, Олександр Чемерис, Вадим Шкарупило

Монографію присвячено дослідженням розвитку спеціалізованих засобів математичного і комп’ютерного моделювання, інформаційно-технологічного забезпечення автоматизації процесів підготовки і прийняття рішень відповідними системами організаційного управління структурними елементами енергосистеми та енергоринку із розвинутими засобами змістовної обробки даних і користувацького інтерфейсу учасників конкурентного ринку електричної енергії, діючих в умовах складних взаємовідносин та потенційних ризиків. Визначаються особливості функціонування ринку електричної енергії, які вимагають вдосконалених комп’ютерних засобів моделювання, що забезпечують учасникам ринку можливість формулювати та акцептувати стратегії власної поведінки на різних сегментах конкурентного ринку. Аналізуються існуючі рішення та дослідження в області створення сучасних програмних засобів моделювання, прогнозування та оптимізації функціонування енергетичних ринків у світі. Визначається напрямок розвитку таких засобів та запропоновано структурно-функціональний склад інформаційно-технологічного забезпечення, яке подається функціональними складовими процесу підготовки та прийняття рішень стосовно вироблення стратегії власної поведінки учасника ринку на його сегментах. Викладено комплексний підхід до формалізації показників функціонування характеристик ринку, що підлягають контролю у процесі оперування засобами математичного і комп’ютерного моделювання, із акцентом на програмно-алгоритмічну складову. Такий крок має на меті забезпечення механізму контролю заданих показників названих характеристик в автоматизованому режимі вже на етапі проєктування у процесі розроблення імітаційних моделей функціонування сегментів ринку електричної енергії.

Монографія призначена для наукових співробітників, спеціалістів та фахівців в галузі інформаційного обміну та функціонування ринків електричної енергії, аспирантів та студентів вищих навчальних закладів зі спеціальностей електроенергетичних систем і комплексів.

Читати монографію