Видана монографія В.Ю. Зубка, В.В. Мохора “КІБЕРБЕЗПЕКА ТОПОЛОГІЇ INTERNET”

Монографію присвячено розвитку теоретичних засад та методик підвищення захищеності топології глобальної комп’ютерної мережі Інтернет від атак на систему глобальної маршрутизації. Проведено аналіз методів протидії кібернетичним атакам на систему глобальної маршрутизації та реагування на інциденти з перехопленням маршрутів. Запропоновано варіант представлення топологічного простору глобальної комп’ютерної мережі Інтернет, що утворений системою глобальної маршрутизації на множині з’єднань між вузлами, та обґрунтовано, що кібернетичні атаки на систему глобальної маршрутизації є атаками на топологію комп’ютерної мережі. Запропоновано нові метричні характеристикі мережі, що походять з топологічних характеристик її вузлів та характеризують безпосередні складові ризику перехоплення маршруту – ймовірність перехоплення маршруту та коло його розповсюдження.
В монографії представлено методику зниження ризику перехоплення маршруту шляхом формування ефективних міжвузлових зв’язків. Методика включає опис способу отримання необхідних даних для розрахунку ефективності зв’язків, а також приклади програмної реалізації таких розрахунків.
Видання орієнтоване на спеціалістів з комп’ютерних систем та мереж, а також з інформаційної безпеки.

Зубок, В.Ю. Кібербезпека топології INTERNET : монографія / В. Ю. Зубок, В. В. Мохор. — К. : ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова, 2022. — 191 с. – ISBN 978-966-02-9929-0.

Читати монографію