19 травня 2022 р. відбувся семінар Наукової ради по проблемі «Моделювання в енергетиці»

Провідна наукова співробітниця ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, доктор технічних наук, професор Ковальчук Л.В. зробила презентацію за темою «Основні властивості смартконтрактів та особливості їх використання в енергетиці». В рамках концепції 3D – «Decentralization, Decarbonization, Digitalization», була показана ефективність технології розподілених реєстрів та р2р блокчейн систем з використанням смарт-контрактів для вирішення задач моніторингу та управління процесами на ринках різного рівня з продажу електроенергії. 

В заключній частині виступили учасники семінару з коментарями щодо презентованого матеріалу.  Загальний висновок складається з твердження великої актуальності робіт в розрізі стратегічних планів цифровізації енергетики. Висунута пропозиція продовження обговорення тематики робіт та використання смарт-контрактів в енергетиці.

В семінарі брали участь співробітники, аспіранти та докторанти Інституту.