СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ВЕРЛАНЯ АНАТОЛІЯ ФЕДОРОВИЧА

З глибоким сумом сповіщаємо, що 20 лютого 2022 року на 88-му році життя зупинилось серце головного наукового співробітника ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, Заслуженого діяча науки і техніки України, почесного академіка НАПН України, академіка АТН України, професора, доктора технічних наук, почесного професора Вінницького національного технічного університету, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Черкаського державного технологічного університету, почесного доктора технічного
університету Верланя Анатолія Федоровича.

Колектив співробітників Інституту висловлює щире співчуття рідним, близьким, колегам з приводу смерті  видатного українського вченого, відомого у галузі математичного і комп’ютерного моделювання, методики навчання інформатики та обчислювальної техніки.

А.Ф. Верлань започаткував новий науковий напрям у математичному та комп’ютерному моделюванні фізичних та інформаційних процесів у наукових дослідженнях та освітніх технологіях, пов’язаних з використанням інтегральних динамічних моделей та методів організації програмних та обчислювальних засобів. Обґрунтував можливості та розробив методи та засоби комп’ютерної реалізації адаптивної інтелектуальної системи навчання, здатної підтримувати цілеспрямований обмін знаннями між двома носіями за допомогою обмеженого набору комунікаційних ресурсів.

А.Ф. Верлань брав безпосередню участь у створенні нового навчального предмету основ інформатики та обчислювальної техніки у середній школі. Автор першого українського шкільного підручника з основ інформатики та обчислювальної техніки, низки навчальних програм, посібників для учнів, методичних посібників для вчителів, а також оригінальних рішень у конструюванні та застосуванні комп’ютерних навчальних засобів.

Автор понад 520 наукових праць (14 на базі Scopus) та винаходів, у т.ч. понад 30 монографій. Підготував 21 доктора та 41 кандидата наук. Понад десять років очолював спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій в Інституті проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є. Пухова НАН України. Організатор роботи з творчо обдарованою молоддю, довгий час очолював Київську асоціацію «Мала академія наук».

А.Ф. Верланя нагороджено орденом «Знак Пошани» нагрудними знаками Міністерства освіти і науки України «О.С. Макаренка”, “Відмінник освіти України”, Почесними грамотами НАН України, медалями НАПН України “Ушинський К.Д.”, “Григорій Сковорода”, “Володимир Мономах”. Лауреат премії НАН України ім. Г.Ф. Проскури. 

Анатолій Федорович, яскравий вчений, великий трудівник, інтелігентна та скромна людина, назавжди залишиться в пам’яті вчених як приклад самовідданого служіння науці.

Вічна пам’ять!

Прощання з Анатолієм Федоровичем Верланем відбудеться о 12-ій годині 24 лютого 2022 року в траурній залі моргу клінічної лікарні “Феофанія” (вул. Заболотного 21, вхід з вулиці Заболотного напроти Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України).
Всі протиепідемічні заходи виконані.