Вітаємо з присудженням наукового ступеня

КОВАЛЕНКА ОЛЕКСІЯ ЄПИФАНОВИЧА з присудженням наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

БЕРЕЗКІНА АНДРІЯ ЛЕОНІДОВИЧА з присудженням наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

КОМАРОВА МАКСИМА ЮРІЙОВИЧА з присудженням наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Наказ МОН № 1017 від 27 09 2021

Додаток доктори 27.09.2021

Додаток кандидати 27.09.2021