Вітаємо з присудженням наукового ступеня

ГІЛЬГУРТА СЕРГІЯ ЯКОВИЧА з присудженням наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»;

ГУРЄЄВА ВІКТОРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА з присудженням наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Наказ МОН України від 15.04.2021 № 420

Додаток доктори 15.04.2021