Наукові семінари за матеріалами дисертацій відбудуться 06.02.2020 в 12-00 годин

Коваленко Олексій Єпіфанович

канд.техн.наук, доцент

докторант Інституту проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є. Пухова НАН України

«МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ КОНВЕРГЕНЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИТУАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ»

 За матеріалами докторської дисертації,

спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання
та обчислювальні методи

Науковий консультант – д.т.н., проф. Верлань А.Ф.