Інститут розпочинає підготовку магістрів за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”

З 2019 року ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України розпочинає підготовку магістрів за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”.
Наказом МОН України від 30 листопада 2018 року № 2320-л “Про ліцензування освітньої діяльності” Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України видана ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки” галузі знань 12 “Інформаційні технології”.
Детальніше: Прийом до магістратури ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України