Науковці Інституту взяли участь у ХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Комп’ютерні системи та мережні технології»

   19-21 квітня 2018 р. в Національному авіаційному університеті відбулася ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології».

   На конференції працювало три секції: «Комп’ютерні системи та мережі», «Інформаційні технології проектування», «Безпека інформаційно-телекомунікаційних систем», на яких були представлені доповіді науковців, молодих учених та студентів.

   Із привітальним словом конференцію відкрив її організатор, д. т. н., професор, заслужений винахідник України, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж ННІКІТ НАУ І. Жуков. Він визначив мету конференції, яка полягає в аналізі і узагальненні нових теоретичних і прикладних результатів у галузі комп’ютерних систем і безпеки мережних технологій, пошуку пріоритетних напрямів наукових досліджень, розвитку наукової співпраці між навчальними закладами, науковими установами, підприємствами України та зарубіжжя, залученні молодих талановитих учених до наукових досліджень в сфері ІТ-технологій.

   На пленарному засіданні з науковою доповіддю виступив д. т. н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, директор Навчально-наукового інституту комп’ютерних інформаційних технологій О. Юдін.

   Значну увагу привернула доповідь д. т. н., професора, член-кореспондента НАН України, директора Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України В. Мохора. Також в конференції прийняв участь заступник директора з наукової роботи, д.т.н. Чемерис О.А.

   За традицією на конференції обговорювалися питання аналізу і узагальнення нових теоретичних і прикладних результатів у галузі комп’ютерних систем і безпеки мережевих технологій, визначення пріоритетних напрямків наукових досліджень, узагальнення накопиченого досвіду в сфері IT-технологій.