Участь саівробітників ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України в ReCharged Webinar

10 травня 2024 р. співробітники ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України д.т.н. Чемерис О.А., д.т.н. Артемчук В.О. та к.т.н. Празян М.В. взяли участь в вебінарі ReCharged Webinar, де було представлено проєкт за програмою NSF “EAGER IMPRESS-U: Adaptive Infrastructure Recovery from Repeated Shocks through Resilience Stress Testing in Ukraine” (“EAGER IMPRESS-U: Відновлення адаптивної інфраструктури після потрясінь, що повторюються, за допомогою стрес-тестування стійкості в Україні”). Проєкт презентував на вебінарі професор Університету Флоріди Рафаель Муньоз-Карпена.

У запропонованому дослідженні впроваджується інноваційний та комплексний підхід до науки стійкості, спрямований на комплексні взаємозалежності взаємопов’язаних інфраструктурних систем, що зазнають динамічних загроз та шоків. Традиційні підходи до стійкості в першу чергу підкреслюють профілактику і не в змозі глибоко інтегрувати системні механізми відновлення. Рамкова система RRUA, що створюється в проєкті, революціонізує цю перспективу, прагнучі кількісно розділити та зрозуміти різні фази реакції системи на багатогранні негаразди. Проводячи стрес-тестування цих взаємопов’язаних мереж, особливо у значному контексті сектора цифрових послуг України та його унікальних проблем, ми прагнемо забезпечити нове розуміння стійкого та ефективного життєвого циклу відновлення під час гострих та постійних шоків.

Дослідницький план складається з 3 основних цілей: 1) «дизайн», спільна розробка та вдосконалення RRUA з цифровим двійником/інтегрованим набором даних аеропорту DFW; 2) «тестові стенди» у Польщі та Естонії ключових концепцій, розроблених у DFW, та оцінка кібер-зрілості університетів України під керівництвом Литви; і 3) «впровадження» RRUA в українські кібер/енерго-системи критичної інфраструктури.