COST – PED Storytelling Framework. Перша зустріч групи T1.4 «Визначити виклики та бар’єри для прийняття PED, вивчити отримані уроки та надати рекомендації щодо соціально-технічних заходів для успішного впровадження»

В 2022 році співробітники Інституту проф. Чемерис О.А. та ст. наук. співр. Білобородова Т.О. стали учасниками проєкту “Positive Energy Districts European Network” (PED-EU-NET) CA19126 програми  COST Action.

29.09.2023 вони прийняли участь в першій зустрічі групи T1.4 «Визначити виклики та бар’єри для прийняття PED, вивчити отримані уроки та надати рекомендації щодо соціально-технічних заходів для успішного впровадження», яка спрямована на розробку та впровадження інструменту COST – PED Storytelling Framework, що призначено для вирішення задач, сформульованих в даній частині проєку, зокрема обробці інформації бази даних, яка була створена на попередніх етапах проєкту.

Задача Т1.4 є частиною задач Робочої групи 1 «PED Mapping, Characterisation and Learning». Її мета – створення загального пулу знань про найсучасніший розвиток в PEDs і на основі існуючої інформації, розробити методи для характеристики PEDs і рекомендувати найкращі практики для впровадження PEDs.